Høring: Temaplan bærekraftig boligutvikling

Forslag til Asker kommunes nye temaplan: "Bærekraftig boligutvikling" er nå ute på høring med frist for innspill 1. april 2024.

Temaplan for bærekraftig boligutvikling er en strategisk plan som gir retning til hvordan Asker kommune skal lykkes med målene som er satt for bolig- og samfunnsutviklingen i et 12-års perspektiv.

Les forslaget til temaplan for bærekraftig boligutvikling

Les kunnskapsgrunnlaget

Kom med innspill til planen

Frist for å komme med innspill er 1. april 2024.

Send innspill digitalt

Du kan også sende innspill på e-post til (Merk emnefelt med Temaplan for bærekraftig boligutvikling, saksnummer 22/02147) eller per brev til:

Asker kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

Merk brevet med Høring temaplan samferdsel, saksnummer 22/02147

Vil du se den politiske behandlingen av planen?

Temaplan for bærekraftig boligutvikling ble behandlet i formannskapet 5. desember 2023. 

Vil du vite mer om temaplanen?

Ønsker du å følge arbeidet med temaplan for bærekraftig boligutvikling kan du lese mer på vår temaplanside.