Sykler til jobb uansett vær

Grønne reiseavtaler og leasing av elsykler inspirerer ansatte i Asker kommune til å sykle til jobb. – Jeg blir jo mye mer opplagt i hverdagen, sier Lars Eskeland.

En mann fester sykkelhjelm på hodet. Han har på hansker og tynn dunjakke. I bakgrunnen ses en vei og et hus.
Lars Eskeland leaser elsykkel gjennom arbeidsgiveren Asker kommune. Foto: Christina Ek Reindal

Gjennom grønne reiseavtaler, leasing av elsykler og piggdekk-kampanjer, forsøker Asker kommune å legge til rette for et skifte i reisevanene til ansatte.

Ved å forplikte seg til å droppe bilen til jobb minst fire dager i uka, blir kommuneansatte med arbeidssted i Asker sentrum premiert med en økonomisk kompensasjon.

Premieres økonomisk hver måned

Beløpet avhenger av årstid og avstand til jobb. Hvis du for eksempel har mellom to og 7, 5 kilometer reisevei til arbeidsstedet, får du 200 kroner i vår- og sommermånedene, og en som har over 15 kilometer til jobb får det høyeste beløpet som er 900 kroner i vintermånedene.

Antall grønne reiseavtaler har steget jevnt siden Asker kommune testet ordningen første gang i 2022. På det meste har nesten 300 ansatte inngått grønn reiseavtale.

Flertallet velger sykkel i stedet for bil

Ordningen premierer både de som allerede har tatt et valg om å reise grønt, og de som endrer reisevanene på grunn av reiseavtalen. I en fersk undersøkelse svarer 64 prosent at de har endret reisevanene fra å bruke bil til heller å gå, sykle eller reise kollektivt, mens 35 prosent svarer at de allerede reiser grønt. De som har endret reisevaner utgjør 149 personer i undersøkelsen. For å illustrere volumet, trenger man en parkeringsplass på 3 200 kvadratmeter for å parkere 149 biler. Undersøkelsen viser at flertallet av de som har endret reisevanene, har gått fra bil til sykkel og gange.  

Over 250 ansatte har valgt å lease elsykkel

Ansatte i kommunen har også muligheten til å lease elsykkel gjennom jobben.

Lars Eskeland er én av kommunens over tusen ansatte med arbeidssted i Asker sentrum. Han har benyttet seg av både grønn reiseavtale, leasing av elsykkel og kommunens piggdekk-ordning.

– Jeg er mer opplagt når jeg kommer på jobb, og helsa er viktig for meg. I tillegg er det bra for naturen og klimaet at flere av oss dropper bilen, forteller Lars Eskeland, som bor på Dikemark og sykler til sentrum. I vinter syklet han daglig for første gang, uansett temperatur og vær. Med ull innerst og flere lag klær samt slalåmbriller, synes han det gikk ganske greit.
– Jeg jobber i Asker drift og var nysgjerrig på hvordan brøytingen fungerer for syklister. Vi i kommunen brøyter de kommunale veiene, fylket har ansvaret for å brøyte Slemmestadveien og Røykenveien. Når det kommer mye snø, er det krevende å være syklist. Men på flere strekninger fungerte det stort sett greit. Jeg vil sykle neste vinter og, forteller han.
Totalt er det litt over 250 ansatte som har valgt å lease elsykkel gjennom jobben.

– Vi i Asker kommune vil jobbe konkret og innovativt for at flere velger gange, sykkel eller kollektivt, forteller sykkelkoordinator Kaia Wøien Nicolaisen.


Grønnere reiser

  • Grønne reiseavtaler: Kommunalt ansatte i Asker sentrum får økonomisk kompensasjon for ikke å kjøre bil til jobb.
  • Leasing av elsykkel: Alle ansatte i kommunen tilbys å lease elsykkel gjennom lønnstrekk. Dette for å gjøre terskelen for å kjøpe elsykkel lavere, da de ansatte ikke må ut med en stor engangssum.
  • Etablering av bilpool: For å ytterligere redusere behovet for å kjøre egen bil til jobb, er det lansert bildeling (bilpool) for bruk på tjenestereiser. Bilene kan leies av innbyggere etter arbeidstid og i helgene. Les mer om ordningen.
  • Piggdekk til sykkel: Tiltak for innbyggere og de som jobber i Asker kommune. Delbetaling av piggdekk til sykkel. Lanseres hver høst.  

Økt biltrafikk

  • Trafikken på Bleikerveien har økt fra 3 800 biler daglig i 2004 til 6 400 i 2023.
  • Røykenveien ved Gullhella har økt fra 10 000 biler daglig i 2004 til 15 000 biler daglig i 2023.

 

Tekst: Christina Ek Reindal