Om Hjertebank

De fleste av oss ønsker å ta vare på helsen vår. Det er ikke vanskelig å finne helseråd om hvordan vi skal investere i egen helse, men hvilke råd skal vi velge og hva du kan du selv gjøre?

Portretter

Kort fortalt

Hjertebank gir deg informasjon om kommuneoverlegens helseråd til hvordan du kan investere i din egen helse, og informasjon om hvor du kan få hjelp hvis du trenger det. Da kan du som innbygger ta gode valg som påvirker din fysiske og psykiske helse.

Asker kommune har et stort hjerte som banker for alle våre innbyggere. God helse og økt livskvalitet er noe av det viktigste vi jobber for. Vi har mange tilbud som fremmer god helse, men alt er nok ikke like godt kjent for innbyggerne i kommunen vår.

Kommuneoverlegens fire helseråd

Kommuneoverlegen i Asker kommune gir folkehelseråd til de som bor og jobber i kommunen. Askersamfunnet sikrer god helse og fremmer livskvalitet for alle, uansett alder. 

Kommuneoverlegen gir deg fire råd til hvordan du kan investere i egen helse.

De fire helserådene

  1. Vaksinasjon: Vaksine beskytter mot sykdom. Når du vaksinerer deg beskytter du både deg selv og de rundt deg.
  2. Folkehelse: Fem aktiviteter om dagen bidrar til økt livskvalitet og bedre helse.
  3. Kosthold: Et sunt kosthold er viktig for å forebygge utvikling av livsstilssykdommer.
  4. Slutt å bruke tobakk: Røyking er en av de største risikofaktorene for sykdom. 

Hvordan investerer du i egen helse? 

Vi spurte noen av våre innbyggere og ansatte om hvordan de investerer i egen helse. Her kan du se hva de svarte.

Fastlegen - din viktigste kontakt i helsetjenesten

Husk at fastlegen er din viktigste kontakt i helsetjenesten, og den du skal oppsøke først. Lær mer om fastlegen og fastlegeordningen, og om hvilke digitale tjenester fastlegen din tilbyr via Helsenorge.

Er situasjonen akutt?

Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Ring 116117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Er det akutt og står om liv, ring 113.

Vil du vite mer?

Les mer om Hjertebank i Askermagasinet. 

Invester i din egen “Hjertebank” du også, og få garantert god avkastning livet ut.

God helse mot 2030

God helse er ett av våre seks prioriterte mål for videreutviklingen av Askersamfunnet. Vi skal tilrettelegge for informasjons- og opplæringstiltak og andre virkemidler som bidrar til at innbyggerne tar gode valg for egen helse og livskvalitet.

Her kan du lese mer om målene vi har satt oss frem til 2032, hvordan vi jobber for å nå dem og hvordan vi ligger an underveis.