Slik går du fram i byggesaker

Når tre kommuner slår seg sammen skal også tre prosedyrer for saksbehandling i byggesaker samkjøres. Det kan føre til litt forvirring. Marianne V. Estevenin, avdelingsleder for byggesak, forteller her hvordan du skal gå fram.

Illustrasjonsbilde

Kort fortalt

Du får veiledning ved å ringe Innbyggerservice på telefon 66 70 00 00.

For informasjon om hvorvidt byggeprosjektet ditt har søknadsplikt eller ikke, kan lese her på byggesaksidene våre. Her finner du gode veivisere og søknadsskjemaer.

Nye løsninger underveis

Innen kort tid vil det bli innført en nettbasert timebestilling for forhåndskonferanser. Da vil på egenhånd kunne velge ett tidspunkt for forhåndskonferansen og bestille møtet.

– Vi arbeider også med å utarbeide en nettbasert bestilling av rådgivningsmøter. Her vil du kunne bestille møte med saksbehandler for å få rådgivning i ditt prosjekt.

– Videre planlegger vi å holde enkelte åpne kvelder for veiledning for privatpersoner. Dette vil foregå elektronisk på grunn av koronasituasjonen.
Informasjon om startdato og beskrivelse på hvordan du bestiller møte med oss vil bli lagt ut på byggesakssidene våre.

Her finner du finner informasjon om hvordan du skal søke.

Send søknaden til post@asker.kommune.no.

Saksbehandlingstid for byggesaker

Enkle saker har saksbehandlingstid på tre uker, mens mer omfattende saker, og saker der det kreves dispensasjon, skal være behandlet på 12 uker.

– Merk at behandlingstiden kan være noe lengre denne høsten på grunn av nytt saksbehandlingssystem og koronaviruset, men vi gjør alt vi kan for å overholde tidene.

Sjekk status på din byggesak

For å sjekke status på saken din, kan du gå til innsynsidene våre og velge teknisk postliste (byggesaker).

Der kan du søke etter din sak ved hjelp av saksnummer eller adresse, eller ved å bruke gårds- og bruksnummer.

Vær oppmerksom på at saken din kan endre saksbehandler underveis. Dette fordi saken skal bli behandlet så effektivt som mulig og ikke bli forsinket ved for eksempel sykdom. Det er derfor viktig at du sender alle henvendelser til post@asker.kommune.no.

Ikke fornøyd?

Hvis du vil sende inn en klage på byggesaksbehandlingen, skal den også sendes på e-post til post@asker.kommune.no og den videreformidles derfra.