Få det bedre i hverdagen

På samme måte som vi bør gjøre noe for å holde oss i fysisk form, er det like viktig å ta vare på egen psykisk helse. Vet du hva som er viktig å gjøre for å trives og ha det bra?

Fem damer står ved siden av hverandre inntil en vegg. De smiler.
De ansatte på Frisklivssentralen ønsker velkommen til kurs. Foto: Vibeke Glosli

– Det er veldig mye vi selv kan gjøre noe med for å bedre vår egen psykisk helse, sier frisklivsveileder Nina Mikkelsen. Hun anbefaler kurset hverdagsglede, som handler om å skape gode opplevelser. Det går over seks ganger, og fokuserer på de fem anbefalte grepene for hverdagsglede presentert i faktaboksen under.

– Her skal det være lavterskel å delta, og kurset passer for alle – uansett alder og livsfase. At det går over tid gjør også at deltagerne får større utbytte, forteller hun.

Lavterskel å be om hjelp

– Dersom du synes hverdagen er tung, skal det være lavterskel å be om hjelp. Hos oss er det lett å ta kontakt, sier Monica Telle Fjell. Hun er tverrfaglig spesialist ved Mestringstilbudet i kommunen. Her trenger du ingen henvisning fra lege for å ta kontakt, og tjenesten er gratis.

– Når du tar kontakt med oss, gjør vi alltid en kort kartlegging over telefon. Her snakker vi om hva som er viktig for deg, forteller om tilbud i tjenesten vår og så finner vi sammen ut av god og riktig hjelp.

Fjell anbefaler introkurset, som gjennomføres både på Erteløkka i Asker sentrum og på innbyggertorget i Sætre. Her får man en generell innføring i temaer som depresjon og nedstemthet, angst og bekymringer, søvnvansker, grensesetting, vaner og uvaner. I tillegg får du flere praktiske verktøy å bruke i hverdagen.

– Alt det vi bekymrer oss for, går utover fysisk helse. Derfor er det også viktig å ta vare på egen psykisk helse. Det er det ikke alle som er klar over, sier Fjell. Dette er grunnen til at Frisklivssentralen og Mestringstilbudet er opptatt av å samarbeide, så de ser hele mennesket.

Les mer om flere kurs og lavterskeltilbud

Trenger du hjelp til å håndtere begynnende psykiske plager? Les mer om lavterskeltilbud og ulike kurs.


Fem grep for økt hverdagsglede

Vær oppmerksom

Vær til stede i øyeblikket – legg merke til hva du tenker og føler her og nå.

Vær aktiv

Finn en fysisk aktivitet du har glede av, og som passer din form, utholdenhet og bevegelighet

Fortsett å lære

Prøv noe nytt, ta opp en hobby eller interesse og sett deg et mål du ønsker å oppnå.

Knytt bånd

Hold kontakt med menneskene rundt deg, bruk gjerne telefon, e-post, sms og sosiale medier.

Gi

Gjør noe for en venn, eller gi en fremmed en hjelpende hånd. Glem helller ikke å gi noe til deg selv.

 

Tekst: Marit Asheim