Kontakt oss for lavterskeltilbud på 47 68 82 39.
Telefonen er åpen mandag og tirsdag kl. 12.00-15.00. Onsdag og torsdag kl. 09.00-11.30.

Du kan også ta kontakt på e-post (ikke skriv sensitiv informasjon): 

Få hjelp til å håndtere begynnende psykiske plager

Sliter du med nedstemthet, bekymring, stress, søvn, eller har du vansker med å sette grenser eller med vaner som ikke er så gode lenger?

Kort fortalt

Lavterskel tilbud for deg over 18 år som bor i Asker kommune og ikke har et annet behandlingstilbud. Vi jobber med folkehelse, forebygging og tidlig innsats ved milde til moderate psykiske plager eller begynnende utfordringer med mindre gode vaner. 

De fleste vil gjennom livet ha perioder med mye bekymring, nedstemthet, stress, dårlig søvn, vansker med å sette grenser for seg selv eller at det kan bli et glass alkohol for mye. Da kan våre tilbud være til hjelp for deg.

Tilbudet er også for deg som er pårørende av ulike årsaker, eller er etterlatt etter selvmord og overdose.

Du trenger ikke henvisning fra lege, og tjenesten er gratis. Ta direkte kontakt med oss.

Ved behov for akutt hjelp ta kontakt med fastlegen din eller legevakten.

Kontakt for lavterskeltilbud

Ring oss på telefon 47 68 82 39. Telefonen er åpen mandag og tirsdag kl. 12.00 - 15.00. Onsdag og torsdag kl. 09.00 - 11.30 

Du kan også ta kontakt på e-post (ikke skriv sensitiv informasjon): .

Når du tar kontakt med oss

Når du tar kontakt med oss, gjør vi alltid en kort kartlegging over telefon. Her snakker vi om hva som er viktig for deg, forteller om tilbud i tjenesten vår og så finner vi sammen ut av god og riktig hjelp.

Vi tilbyr korttidsbehandling i form av veiledet internettassistert selvhjelp, ulike kurs og grupper og kortvarige, endringsfokuserte individuelle samtaler (4-6 samtaler). Se under for utfyllende informasjon om kurs og grupper.

Endring er vanskelig for alle mennesker, og i noen situasjoner og perioder av livet vanskeligere enn andre ganger. Da trenger man tilgang til kunnskap, ideer og støtte til gjennomføring. Men prinsippene for endring er det samme: det handler om å gjøre det som skal til for å leve et godt liv gitt de forutsetninger og omstendigheter en har.

Endring starter alltid i det små, og det er de små forskjellene som til slutt utgjør den store forskjellen. Vi er derfor opptatt av at du tar i bruk mestringsstrategiene mellom samtalene/kurs-gangene - det er her det viktige endringsarbeidet skjer!

Få hjelp til å håndtere begynnende psykiske plager

Er du - eller noen du kjenner - i ferd med å utvikle et usunt forhold til rusmidler som alkohol, medikamenter, illegale rusmidler, eller andre avhengigheter som spill og gaming?

Les om tilbudet "Tidlig inn".

Kurstyper og datoer 

Assistert selvhjelp

Assistert selvhjelp er en nettbasert behandlingsform til hjelp ved ulike psykiske plager og begynnende avhengighetsproblematikk. Det er basert på metoden "veiledet selvhjelp", som har vist seg å ha god effekt på milde til moderate plager.

Effekten av Assistert selvhjelp er best når behandlingen gjennomføres med oppfølging av en fagperson. Dersom dette passer for deg, vil du få oppfølgning av oss på telefon samtidig som du arbeider selvstendig med den nettbaserte behandlingen.

Verktøyene gir mulighet for å komme raskt i gang med effektiv behandling og praktiske øvelser. Du kan jobbe med oppgaver i fred og ro og når det passer best for deg.

Det kreves kun grunnleggende datakunnskaper, og det er mulig å bruke både mobil, nettbrett og PC.

Ta kontakt på telefon 47 68 82 39 eller send oss en mail på .

Introduksjonskurs i Asker sentrum

Kursene har som mål å gi en innføring i hva tilstandene for vanligste psykiske plagene innebærer, samt å forebygge utvikling av psykisk uhelse. Svært mange har møtt opp til tidligere kurs, og den gjennomgående tilbakemeldingen er at kursene oppleves som nyttige.

Det er lav terskel for å møte på kurs og det stilles ingen krav til muntlig aktivitet eller andre bidrag. Kursene er lagt opp som foredrag der de som ønsker det er velkomne til å stille spørsmål eller komme med innspill.

Introduksjonskursene gir en generell innføring i følgende temaer: depresjon og nedstemthet, angst og bekymringer, søvnvansker, grensesetting og selvhevdelse samt vaner og uvaner.

På kurset får du informasjon om temaene, samt praktiske verktøy du kan bruke i hverdagen din. Det er mulig å møte opp på kurs i utvalgte tema, eller komme på hele kursrekken om det er ønskelig.

Påmelding i forkant er ikke nødvendig.

Kursted: Erteløkka 3 i Asker sentrum.

Klokkeslett for alle kurs er klokken 9.00 - 11.00.

Datoer:

 • 16. januar:  Angst og bekymring
 • 23. januar:  Depresjon og nedstemthet
 • 30. januar:  Søvn og søvnvansker
 • 06. februar: Grenser og selvhevdelse
 • 13. februar: Gode og dårlige vaner – endring?
 • 20. februar: Angst og bekymring
 • 27. februar: Depresjon og nedstemthet

 • 05. mars: Søvn og søvnvansker
 • 12. mars: Angst og bekymring
 • 19. mars: Gode og dårlige vaner – endring?
 • Påske

 • 02. april: Angst og bekymring
 • 09. april: Depresjon og nedstemthet
 • 16. april: Søvn og søvnvansker
 • 23. april: Grenser og selvhevdelse
 • 30. april: Gode og dårlige vaner – endring?

 • 07. mai: Gode og dårlige vaner – endring?
 • 14. mai: Grenser og selvhevdelse
 • 21. mai: Angst og bekymring
 • 28. mai: Depresjon og nedstemthet

 • 04. juni: Søvn og søvnvansker
 • 11. juni: Grenser og selvhevdelse
Introduksjonskurs i Sætre

Kursene har som mål å gi en innføring i hva tilstandene for vanligste psykiske plagene innebærer, samt å forebygge utvikling av psykisk uhelse. Svært mange har møtt opp til tidligere kurs, og den gjennomgående tilbakemeldingen er at kursene oppleves som nyttige.

Det er lav terskel for å møte på kurs og det stilles ingen krav til muntlig aktivitet eller andre bidrag. Kursene er lagt opp som foredrag der de som ønsker det er velkomne til å stille spørsmål eller komme med innspill.

Introduksjonskursene gir en generell innføring i følgende temaer: depresjon og nedstemthet, angst og bekymringer, søvnvansker, grensesetting og selvhevdelse samt vaner og uvaner.

På kurset får du informasjon om temaene, samt praktiske verktøy du kan bruke i hverdagen din. Det er mulig å møte opp på kurs i utvalgte tema, eller komme på hele kursrekken om det er ønskelig.

Påmelding i forkant er ikke nødvendig.

Kursted: Innbyggertorget, rom Hurum øst.
Klokkeslett for alle kurs er klokken 13.00 – 15.00.

Datoer og tema for introkurs våren 2024

 • 7. februar: Mestring av angst og bekymring
 • 21. februar: Mestring av nedstemthet
 • 6. mars: Mestring av angst og bekymring
 • 20. mars: Mestring av nedstemthet
 • 3. april: Mestring av angst og bekymring
 • 17. april: Mestring av nedstemthet
 • 15. mai: Mestring av angst og bekymring
 • 29. mai: Mestring av nedstemthet
Angstmestringskurs

Kurset passer for alle som har mild til moderate angstplager. Kurset vil gjøre deg bevisst på hva angst er. Målet vårt er at du skal få den innsikt som hjelper deg til å respondere bedre på angst. 

Kurset går over fem ganger, med maks 10 deltakere.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til en samtale med kursledere før kursstart.

Kursene holdes på Erteløkka 3 i Asker, mandager klokken 13.00 - 15.00 på disse datoene:

 • 8. april
 • 15. april
 • 22. april
 • 29. april
 • 6 mai

Meld deg på med e-post til

Tematime om Utmattelse eller slitenhet

Mange av oss opplever utmattelse eller slitenhet i perioder. Vi har satt opp en tematime om emnet på to datoer i mai. Her vil vi gi deg verktøy som kan hjelpe i hverdagen.

Påmelding gjør du på e-post til:

Send påmelding til e-post: .

Ikke møt opp dersom du er syk, selv med lette luftveissymptomer. Vi følger nasjonale og kommunale retningslinjer.

Tre enkle grep kan bedre din psykiske helse

Mange har hørt om «5 om dagen» og at det er bra for kroppen, men vet du hva som er viktig å gjøre for å trives og ha det bra? På samme måte som vi kan, og bør gjøre noe for å holde oss fysisk sunne, er det også viktig å gjøre noe for å holde seg mentalt sunn.

ABC står for «Act, Belong, Commit» og setter ord på grunnleggende menneskelige behov som vi alle har og som fremmer trivsel og styrker oss som mennesker.

A: Gjør noe aktivt

Hvis du holder deg aktiv, vil du føle deg mer glad - oftere. Det kan samtidig bli lettere å håndtere dagliglivets utfordringer. I tillegg kan det lindre psykiske lidelser som angst og depresjon. Du kan være aktiv på mange måter og nivåer - både fysisk, sosialt, mentalt og spirituelt. Det kan være trening eller finne ro og nærvær.

B: Gjør noe sammen

Alle mennesker har behov for å oppleve følelsen av at man hører til og er en del av et felleskap. Dette gir en følelse av å være verdifull. Når vi involverer oss i sosiale aktiviteter øker vi sjansen for å bli kjent med nye mennesker og for å bli en del av et fellesskap. Å være en del av et felleskap kan gi deg støtte i hverdagen.

C: Gjør noe meningsfullt

Å gi seg selv utfordringer og å nå sine mål, selv de små, gir en følelse av å mestre. Det gir en følelse av effektivitet og en sterkere selvfølelse. Å jobbe for en god sak, eller realisere et mål du har, gir noe å brenne for og å være stolt av. Å engasjere seg er bra.

For mer informasjon om ABC:

Her er et utvalg av informasjonskilder som kan være nyttig for deg: