Livet går opp og ned. For alle

Asker blomstrer, solen skinner – og det kan føles som om alle rundt oss bare smiler. Sånn er det ikke, og kommunen har tilbud til alle som trenger å snakke med noen.

To unge jenter sitter i hver sin kurvstol. De ser på hverandre og smiler.
SNAKK SAMMEN: Henriette Schei og Karoline Gundersen oppfordrer til å ikke stenge vanskelige følelser inne. Foto: Simen Sjølund

– Det er viktig å snakke om at det går opp og ned, og at ingen går gjennom livet uten å ha mørke tanker, sier Henriette Schei (15) fra Vollen.

Hun mener det er synd hvis det å streve mentalt skal bli sett ned på.

– Jeg tror like gjerne vi kan forvente at det vil skje med oss alle, sier Henriette, som er kjent fra The Voice på TV2.

Del tankene med noen

Venninnen Karoline Gundersen (15) fra Gullhella nikker.

– Det er fint å kunne dele tanker om hvordan vi har det med hverandre. Når du hører at andre også kan ha det vanskelig, skjønner du at det ikke bare er deg, sier Karoline.  

Venninnene mener det er verdifullt å kunne speile seg i andre.

– Det kommer jo an på situasjonen og hva som er vanskelig for deg. Men selv om man ikke sliter med det samme, tror jeg mye er likt. Følelsen av å kjenne seg alene, for eksempel, sier Henriette.

Må ikke bagatellisere

Karoline trekker frem viktigheten av å støtte hverandre.

– Jeg tror det er viktig å akseptere de vanskelige følelsene. Hvis noen tar for lett på det og sier: «Det går over», er det fort gjort å trekke seg tilbake og tenke at de ikke forstår, sier hun.

Henriette nikker.

­– Ja, når du opplever det selv, kjennes det så ekte. Da er det sånn det ER, sier hun.

La masken falle

Karoline opplever at åpenhet avhenger av folks alder og ikke minst personlighet.

­– Jeg kan være ganske åpen med mine venner. Jeg roper det ikke ut, men kan si det hvis jeg har en drittdag, sier Henriette.

Hun legger til at hun noen ganger tar på seg en maske, men ikke så ofte. 15-åringene oppfordrer alle som har det tungt til å snakke med en venn, en forelder (hvis du kan snakke med en av dem), en lærer eller en annen voksen du er trygg på.

Populært tilbud

Barne- og familietjenesten i Asker har lang erfaring og god kompetanse. De har mottak i sone sør (Midtbygda) og i sone nord (Asker sentrum), og er et lavterskeltilbud. Foreldre, ungdom, besteforeldre, lærere og barnehageansatte kan ta kontakt for å få veiledning og støtte knyttet til psykisk helse.

– Vi fører ikke statistikk på hvor mange som er innom, men det er mange benytter seg av tilbudet, sier mottakskoordinator Lillian Larsen.

– Hvem jobber her?

– I mottakene møter du både familieterapeuter, kognitive terapeuter, helsesykepleiere og psykologer, sier Larsen.

 


Sommeråpent

  • Helsestasjonen for ungdom er åpen tirsdag og torsdag 15-19.30 fra uke 26 – til og med uke 33 i Asker sentrum.
  • Jordmortjenesten er betjent i Asker sentrum og på Midtbygda gjennom hele sommeren.
  • Helsestasjonene slår seg sammen i uke 27-31, og det er åpen helsestasjon i sone nord på Sentrum helsestasjon i Asker sentrum og i sone sør på Røyken helsestasjon på Midtbygda.
  • I tillegg har mottaket i Barne- og familietjenesten i sone sør og nord åpent hver dag mellom 10.00 og 14.00 i uke 27-31. Alle som er urolig for et barn, ungdom eller familesituasjonen, kan ta kontakt på mottakstelefonen: 66768550.
  • Er du bekymret for at et barn blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt eller det gjelder deg selv, kan du kontakte barneverntjenesten, eller alarmtelefonen for barn og unge: 116111 (døgnåpent).

Tilbud om psykisk helsehjelp og rustjenester

Asker kommune har også flere tilbud om psykisk helsehjelp for de over 18 år, samt rustjenester og nyttige ressurser for pårørende. Her kan du lese mer om støtte og fysiske møteplasser.

Det finnes tilbud for innbyggere med mildere angst, nedstemthet, søvnløshet og begynnende rusutfordringer. Det finnes også et kurstilbud knyttet til foreldrerollen («Litt sint og frustrert i tidsklemma»), der du lærer hvordan du kan prate med barna om eget strev.

 

Tekst: Kjersti Salvesen