Innbyggertorgene - møteplass for deg som er innbygger

Innbyggertorget er en møteplass for deg som er innbygger i Asker kommune.

Damer som samarbeider

Kort fortalt

På innbyggertorget er det et bredt utvalg av aktiviteter som er åpne for alle. Mange av aktivitetene er gratis.

Det som tidligere var seniorsenter blir videreført som en del av innbyggertorgene fra 2020.

Borgen innbyggertorg

Se nettsidene for åpningstider og annen informasjon.

Følg Borgen innbyggertorg på Facebook.

Heggedal innbyggertorg

Se nettsidene for åpningstider og annen informasjon.

Følg Heggedal innbyggertorg på Facebook.

Holmen innbyggertorg

Se nettsidene for åpningstider og annen informasjon.

Følg Holmen innbyggertorg på Facebook.

Asker innbyggertorg (tidligere Kulturhjørnet)

Se nettsidene for åpningstider og annen informasjon.

Følg Asker innbyggertorg på Facebook.

Frivilligsentraler

Asker Frivilligsentral

Se nettsidene for åpningstider og annen informasjon.

Følg Asker frivilligsentral på Facebook.

Hurum Frivilligsentral

Se nettsidene for åpningstider og annen informasjon.

Røyken Frivilligsentral

Se nettsidene for åpningstider og annen informasjon.