Handling mot klimaendringene

Bilde av Rødtangen strand tatt innover mot land

Mye skal skje fram mot 2030. Innen da har FN som mål å stoppe klimaendringene. Innen den tid skal Asker redusere klimagassutslippene med 67 prosent sammenlignet med 2009. For å klare det krever det at alle bidrar, og små endringer du gjør i hverdagen din har stor effekt.

Sorterer du søpla? Reparerer du klær eller utstyr som skades fremfor å kjøpe nytt? Slår du av lyset i rom du ikke er i og sørger for at oppvaskmaskinen er helt full før du setter den i gang? Tar du sykkelen eller kollektivtransport fremfor å kjøre egen bil? Alle monner drar. Klarer du én av disse tingene bidrar du allerede til at målet nås i 2030.

Gjennom samarbeid med innbyggere, næringslivet, organisasjoner og frivilligheten skal Asker kommune være en pådriver for innovative løsninger og endret adferd.
Dame syr ved symasin
Foto: Elin Eike Worren
Ikon blomsterpotte

Enkelt å handle brukt?

Asker kommune skal være en pådriver for miljøvennlig forbruk og mer ombruk. Å ligge i front betyr at vi må våge å tenke nytt, ta sjanser, prøve ut nye løsninger og vise vei inn i en utslippsfri framtid.

Ombrukssenteret Omigjen skal gjøre det enklere for deg som ønsker å kjøpe brukt, reparere tingene dine og levere ting til ombruk.

På ombrukssenteret finner du butikker med brukte klær til store og små, brukt sport- og fritidsutstyr, brukte møbler, reparasjonstjenester og kafe.

Les mer om Omigjen.

Hver uke leveres det i snitt over 11 tonn småelektronikk til gjenvinningsstasjonene i Asker.
I Norge har vi økt forbruket kraftig de siste tiårene, som følge av økt velstand. Vi kjøper omtrent dobbelt så mye varer og tjenester i dag sammenliknet med hva vi gjorde på begynnelsen av 1980-tallet. Dette har negativ effekt for naturen og miljøet. Behovet for å endre forbruksvanene våre er derfor stort.
Kollegaer samarbeider rundt et bord.
Foto: Vibeke Glosli
Ikon prislapp

Sparer millioner på å bruke møbler om igjen

Asker kommune skal være en pådriver for miljøvennlig forbruk og sirkulær økonomi, med fokus på gjenvinning, ombruk, redusert avfallsmengde og matsvinn i dialog med innbyggere og næringsliv - det er ett av målene i kommuneplanens samfunnsdel innenfor bærekraftsmålet om å handle mot klimaendringene.

I tillegg til en betydelig miljøgevinst, sparte Asker kommune 16 millioner kroner på å bruke kontormøbler om igjen i etableringen av ny kommune.

Ombruk betyr at noe brukes på nytt, men ikke nødvendigvis i sin originale form eller farge. Du kan trekke om, lakke, male eller redesigne.

Asker har et kompetent næringsliv og ressurssterke innbyggere, der en stor andel er villige til å ta i bruk ny teknologi og endre vaner for å redusere utslippene av klimagasser.
Person henvender seg til ansatt i skranken for veiledning ved Heggedal innbyggertorg.
Foto: Vibeke Glosli
Ikon to personer

Gratis råd om energitiltak

I kommuneplanens samfunnsdel står det at Asker kommune skal være en pådriver for redusert energibruk og høy andel lokal fornybar energi i Askersamfunnet.

Visste du at du som innbygger i Asker kan få gratis rådgivning fra kommunen om smarte og lønnsomme energitiltak i deres bolig? Du kan også søke om økonomisk støtte til gjennomføring av energitiltak. Gode energiråd er bra både for klimaet og lommeboka. 

Les mer om energirådgivning.

Drengsrudbekken etter nyopparbeidelse ved Føyka.
Foto: Vibeke Glosli
Ikon Nedlastningssymbol

Vil du lese mer om klimaarbeidet i Asker?

Les kommunens temaplaner om klima! En temaplan er kommunens strategiske plan om et spesifikt tema. Temaplaner har gjerne et 12-årsperspektiv, og revideres hvert fjerde år.