Skal pårørende fortsette å utføre den store omsorgsoppgaven, er det viktig å gi dem støtte når de trenger det.