Når du hører at andre også kan ha det vanskelig, skjønner du at det ikke bare er deg.