Om vi klarer å bevare dugnadsånden, kreativiteten og omtanken for hverandre, tror jeg det er grunn til å se lyst på fremtiden – også i høstmørket.
Det er normalt å være redd for seg selv og sine og ville beskytte de man er glad i, men stigmatisering og ekskludering er ingen vei å gå.