Det er enormt flott langs hele denne kyststrekningen – i vår egen kommune. Man trenger slett ikke noen hytte når vi bor slik til som vi gjør.