Asker kommune har valgt fire verdier som skal kjennetegne oss: raus, modig, nær og skapende. Disse er med oss i hverdagen, også når vi prioriterer.

3 i Asker

Hva vil den nye kommunen bety for deg?
Farzaneh Razavi, Spikkestad

Farzaneh Razavi, Spikkestad

– Jeg håper at en større kommune kan bety at det politiske landskapet åpnes opp litt mer. Noe Vil vi nok oppnå ved at vi har slått oss sammen til en stor kommune med solid økonomi.
Farhad Shabestari, Spikkestad

Farhad Shabestari, Spikkestad

– Jeg tenker at det kan være noen fordeler ved å slå seg sammen med en større kommune. Og så har vi jo plutselig kommet nærmere kongefamilien, da.
Darin Diler, Borgen

Darin Diler, Borgen

– Jeg tror ikke det kommer til å ha så mye å si for oss som bor i «gamle Asker». Tenker at det kanskje blir større endringer for de som kommer fra de mindre kommunene.
De som ønsker å feire i buss danner bussgrupper. For de som ikke er med kan det føre til sosial eksklusjon.