Høring: Forutsigbarhetsvedtak for bruk av utbyggingsavtaler

Formannskapet i Asker har i møte 06.10.2020 vedtatt at kommunedirektørens forslag til forutsigbarhetsvedtak skal ut på høring frem til 8. november.

Asker kommune jobber med et nytt Forutsigbarhetsvedtak for bruk av utbyggingsavtaler som skal gjelde for hele Asker kommune. En utbyggingsavtale er en avtale mellom kommunen og utbygger / grunneier som inngås med formål å sikre gjennomføring av en arealplan (kommuneplan eller reguleringsplan). Regler om saksbehandling og mulig innhold i en slik avtale er regulert i plan- og bygningsloven (pbl) kap. 17.

Formannskapet i Asker vedtok i sitt møte 06. oktober å sende kommunedirektørens forslag til forutsigbarhetsvedtak ut på høring, jf. plan og bygningsloven § 17-2.

Forutsigbarhetsvedtaket er en forutsetning for at kommunen skal kunne fremforhandle og inngå utbyggingsavtaler. Vedtaket skal gi grunneiere og utbyggere nødvendig forutsigbarhet om når de kan forvente at utbyggingsavtale vil bli inngått og innholdet i slike avtaler.

Vi ønsker å høre din mening i saken. Kom gjerne med innspill – senest 8. november 2020.