Høring: Temaplan Mestre hele livet – psykisk helse og rus

Forslag til Asker kommunes nye temaplan; ”Mestre hele livet – psykisk helse og rus” er nå ute til høring med frist for innspill 16. oktober.  

Formålet med temaplanen er å gi retning til samfunns- og tjenesteutvikling innenfor psykisk helse, rus og avhengighet, i ett 12-års perspektiv. Herunder å fremme et inkluderende samfunn som styrker mulighetene for livskvalitet med deltakelse og god psykisk helse, samt utvikle helhetlige og effektive tjenester.

Alle som ønsker det kan si sin mening om planen. Et innspill kan være noe du er enig eller uenig i, noe du savner i planen, noe som er uklart, eller at du har faktaopplysninger som kan være relevante.

Temaplanen skal sluttbehandles i Kommunestyret 13. desember. 

Frist for innspill var 16. oktober.

Du kan også sende høringssvar og innspill som e-post eller brev - da er det viktig at du merker med «saksnummer 22/14092», med følgende adresser:

  • E-post:  
  • Brev: Asker kommune, Katrineåsveien 20, 4440 Røyken