Høring: Veinavn på Storsand

Mellom Storsandveien 36 og 38 er det regulert inn en ny vei som er adkomst til et nytt boligfelt. Vi ønsker forslag til veinavn på denne adkomstveien, med 26. mai som frist for innspill.

Det er ingen ledige husnummer til Storsandveien, og vi ser det praktiske i å få et eget navn til denne adkomstveien, her omtalt som vei 31329.

Nedenfor vises reguleringskart hvor veien til de sju eiendommene er inntegnet.

Asker kommune ønsker med denne høringen å gi mulighet for å komme med forslag til nytt veinavn.

Godt begrunnede forslag sendes på e-post til eller som brev til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken innen 26.mai 2021. Vennligst merk emnefelt eller konvolutt med "Veinavn Storsand Esak 21/1739". 

Se gjerne brosjyre fra Språkrådet om navnsetting av veier.

Veinavn Storsand.jpg