Høring: Forslag til skolerute for skoleåret 2025/2026 og 2026/2027

Asker kommunes forslag til skoleruter er nå ute på høring. Vi ber om ditt innspill. Du kan kommentere og gi innspill til forslagene frem til mandag 29. april 2024.

Kort fortalt

Kommunen skal etter opplæringsloven sørge for at det fastsettes forskrift om skole- og feriedager for elevene (skoleruta). Når skoleruta planlegges, tas det blant annet hensyn til:

 • Offisielle hellig- og høytidsdager i Norge
 • Avvikling av eksamen og nasjonale prøver

Skoleåret i grunnskolen består av minimum 190 dager og elevene skal ha minst 7 uker sommerferie.

Utvalg for oppvekst vedtok i sitt møte 19. mars 2024 at forslag til skoleruter skal sendes på høring.

Vi ønsker dine innspill!

Forslag til skolerute 2025/2026

 • skolestart mandag 18. august
 • Fri mandag 08. september (stortingsvalg)
  • Alternativt ordinær skole på valgdagen
 • høstferie uke 40
 • juleferie fra og med mandag 22. desember til og med fredag 2. januar
 • vinterferie uke 8
 • påskeferie fra og med mandag 30. mars til og med mandag 6. april
 • Fri 01. mai, 14. mai (Kristi himmelfart), 15. mai (dag etter Kristi himmelfart) og 25. mai (2. pinsedag)
  • Alternativt ordinær skole fredag 15. mai
 • Siste skoledag fredag 19. juni

Høsten 2025 er det stortingsvalg, og vi ber særlig om innspill på hvilken av de to alternative skoledagene - valgdagen mandag 8. september eller fredag 15. mai - som vurderes som mest aktuell som fridag og hvorfor denne dagen er best å ha fri. 

Forslag til skolerute 2026/2027

 • Skolestart mandag 17. august
 • høstferie uke 40
 • juleferie fra og med mandag 21. desember til og med fredag 1. januar
 • vinterferie uke 8
 • påskeferie fra og med 22. mars til og med tirsdag 30. mars
 • Fri 06. mai (Kristi himmelfart), 07. mai (dag etter Kristi himmelfart) og 17. mai (grunnlovsdag og 2. pinsedag)  
 • Siste skoledag fredag 18. juni

Høringsfrist er mandag 29. april 2024

Gi innspill digitalt

Innspillene kan også sendes skriftlig til:
Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken
 - eller med e-post til

Merk innspillene med "Høringssvar skolerute 2025/2026 og 2026/2027 - Sak 24/02170".