Høring: Handlingsprogram 2023-2026

Kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 2023-2026 er ute til høring med frist for innspill 5. oktober 2022.

Kommunedirektøren la i formannskapsmøtet den 20. september 2022 frem forslag til Handlingsprogram 2023-2026. 

Handlingsprogrammet er kommunedirektørens forslag til
budsjett for drift og investeringer for 2023 og en økonomiplan for de neste fire årene. I tillegg inneholder dokumentet en kort beskrivelse av kommuneplanens satsingsområder og mål, samt klimabudsjett.

Se forslag og saksfremlegg

Kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 2023-2026 i digitalt format.

Kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 2023-2026 i PDF-format.

Saken i formannskapet med saksfremlegg den 20. september 2022.

Gi innspill

Du kan gi innspill til kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 2023-2026. Frist 5. oktober.

Gi innspill digitalt

Alternativt kan innspill sendes på e-post til , eller som brev: Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken. Merk da emnefelt eller konvolutt med "22/11301".