Takk for at du måker og strør!

Renovasjon på vinteren kan være ekstra utfordrende, men du kan bidra til å gjøre det både tryggere og bedre.

Hver enkelt renovatør tømmer flere hundre beholdere hver dag. Ved å måke og strø rundt beholderne, bidrar du til en tryggere og bedre arbeidshverdag for renovatørene.

Krevende arbeidshverdag

Mye snø og glatt vinterføre gjør det ekstra krevende å være renovatør. Det kan føre til forsinkelser i tømmingen av avfallet og i verste fall gå ut over sikkerheten til både renovatører og andre som ferdes ute. Heldigvis er det et par ting du som innbygger kan gjøre for å bidra til en effektiv, god og trygg renovasjonstjeneste gjennom vinteren.

Dette kan du gjøre

  • Måk bort snø rundt avfallsbeholderne og frem til veien der renovasjonsbilen stopper
  • Børst av snø fra lokket
  • Strø godt rundt avfallsbeholderne hvis det er glatt, samt veien frem til der renovasjonsbilen stopper
  • Sørg for at beholderne og lokket ikke har frosset fast
  • Snu beholderne med håndtaket vendt utover

Ved å gjøre dette sørger du for at beholderne dine er tilgjengelige for tømming. Renovatørene tømmer avfallet ditt kun dersom de kan komme helt frem på en trygg og sikker måte.

Rekker du ikke å måke og strø?

Om du ikke rekker å måke eller strø i tide kan du sette beholderen nærmere veien der renovasjonsbilen stopper kvelden før vi henter avfallet. Pass da på at beholderen ikke står i veien for brøytebilen. Alternativt kan du bestille en ekstratømming i etterkant, ved å kontakte Innbyggerservice.

Takk for hjelpen!

Slik plasserer du avfallsbeholderne dine

Både vinteren og sommeren byr på utfordringer for de som henter avfallet ditt. Det er viktig at du plasserer avfallsbeholderne på et sted som gjør det lett å komme helt frem – året rundt.
Plassering av beholdere