Pause for mobil minigjenvinningsstasjon

Tilbudet med den mobile minigjenvinningsstasjonen er satt på vent inntil videre.

Fra en mobil gjenvinningsstasjon

Kort fortalt

Den mobile minigjenvinningsstasjonen er satt på vent inntil videre. Vi jobber med å få den tilbake i drift og videre utvikle tilbudet. Den mobile gjenvinningsstasjonen vil blant annet erstatte dagens ordning med innsamling av farlig avfall i røde bokser i Asker nord. 

Hva er en mobil minigjenvinningsstasjon?

En mobil minigjenvinningsstasjon er en bemannet container som har faste stoppesteder i nærheten av der du bor. Her kan du blant annet levere avfall som du ikke kan - eller skal - kaste hjemme. Du kan ikke levere glass- og metallemballasje her.

Du kan også levere ting du ikke lenger har bruk for. Vi tar kun imot små gjenstander, så ikke ta med deg mer enn du klarer å bære!