Rene masser

På Yggeset gjenvinningsstasjon har vi to dedikerte områder der vi tar imot rene masser fra betong, stein, grus og jord. Yggeset gjenvinningsstasjon har ikke tillatelse til å ta imot masser som er forurenset med farlige stoffer og/eller miljøgifter.

Betong
På området markert for avfallstypen "rene masser: betong" kan ren betong og tegl kastes.

Stein, grus og jord
På området markert for avfallstype "rene masser: stein, grus og jord" kan du levere masser som har blitt gravd opp av grunnen, ren stein i ulike størrelser og/eller grus. Massene skal ikke være forurenset eller inneholde fremmedelementer.

Rene masser omlastes og transporteres direkte til deponering.

Husholdningskunder og næringskunder betaler etter egne satser.