Pause for mobil minigjenvinningsstasjon

Tilbudet med den mobile minigjenvinningsstasjonen er satt på vent inntil videre.

Satt på vent

Den mobile minigjenvinningsstasjonen er satt på vent inntil videre. Vi jobber med å få den tilbake i drift og videre utvikle tilbudet. Den mobile gjenvinningsstasjonen vil blant annet erstatte dagens ordning med innsamling av farlig avfall i røde bokser i Asker nord. 

Hva er en mobil minigjenvinningsstasjon?

En mobil minigjenvinningsstasjon er en bemannet container som har faste stoppesteder i nærheten av der du bor. Her kan du blant annet levere avfall som du ikke kan - eller skal - kaste hjemme. Du kan ikke levere glass- og metallemballasje her.

Du kan også levere ting du ikke lenger har bruk for. Vi tar kun imot små gjenstander, så ikke ta med deg mer enn du klarer å bære!