Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Pause for mobil minigjenvinningsstasjon

Tilbudet med den mobile minigjenvinningsstasjonen har dessverre tatt en pause på grunn av bemanningsproblemer.

Tar en pause

Tilbudet med den mobile minigjenvinningsstasjonen har dessverre tatt en pause på grunn av bemanningsproblemer. Det har blitt jobbet mye for å finne løsninger og arbeidet vil fortsette for at tilbudet kan relanseres i den nye kommunen. Da vil tilbudet utvides ytterligere og gjelde for hele Asker kommune.

Hva er mobil minigjenvinningsstasjon?

En mobil minigjenvinningsstasjon er en bemannet container som har faste stoppesteder i nærheten av der du bor. Her kan du blant annet levere avfall som du ikke kan - eller skal - kaste hjemme. Du kan ikke levere glass- og metallemballasje her.

Du kan også levere ting du ikke lenger har bruk for. Vi tar kun imot små gjenstander, så ikke ta med deg mer enn du klarer å bære!