Mobil minigjenvinningsstasjon er en bemannet container som til faste tider vil være utplassert i ditt nærområde. Her kan du blant annet levere avfall som ikke kan eller skal kastes i avfallsbeholderen din hjemme.

  • Ordningen er gratis og gjelder for innbyggere i Asker (ikke næring).
  • Stasjonen er beregnet for levering av mindre kolli så du kan ikke ta med deg mer enn det du klarer å bære.
  • Du kan levere avfallet løst eller i gjennomsiktige avfallssekker.
  • Du kildesorterer selv avfallet og får hjelp av vår kundeveileder på stedet hvis du har spørsmål.

Dette kan du levere på den mobile minigjenvinningsstasjonen

Du kan ikke benytte mobil gjenvinningsstasjon når:

  • du har større mengde avfall (mer enn 0,5 m³). Dette må du selv transportere til Yggeset gjenvinningsstasjon. (inntil 0,5m³ tilsvarer omtrent det du klarer å bære med deg)
  • du har avfall som: Impregnert trevirke, trevirke som er lengre enn 1 meter, asbest, dekk med/uten felg, vinduer, gips, gulvbelegg med ftalater, metall som er lengre enn 1 meter, styrofoam / isolasjonsplater (XPS), store gjenstander til ombruk, jord, rene masser som betong og stein, hageavfall, kubber og røtter. Større elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) og hvitevarer Dette leverer du til Yggeset gjenvinningsstasjon, hos forhandler eller til returpunkt.
  • glass og metallemballasje (det skal du ta med til returpunktene)
Stoppesteder og tider
Stoppested Dato Tidspunkt
Landøya ungdomsskole 30. apr, 4. juni, 20. aug, 3. sept, 1. okt, 5. nov, 3. des  16.00 - 17.30
Billingstad skole 30. apr, 4. juni, 20. aug, 3. sept, 1. okt, 5. nov, 3. des 

18.00 - 19.30

Fusdal, ved tekstilbeholdere 24. apr, 5. juni, 21. aug,4. sept, 2. okt, 6. nov, 4. des  16.00 - 17.30
Nesøya skole 24. apr, 5. juni, 21. aug,4. sept, 2. okt, 6. nov, 4. des 18.00 - 19.30
Vakås stasjon 2. mai, 6, juni, 1. aug, 5. sept, 3. okt, 7. nov, 5. des 18.00 - 19.30
Asker sentrum, Føyka 9. apr, 7. mai, 11. juni, 6. aug, 10. sept, 8. okt, 12. nov, 10. des 16.00 - 17.30
Sem og omegn, Røde kors-låven, Nedre Frydendal 9. apr, 7. mai, 11. juni, 6. aug, 10. sept, 8. okt, 12. nov, 10. des  18.00 - 19.30
Hagaløkka, Fredbos vei 68 10. apr, 8. mai, 12. juni 7. aug, 11. sept, 9. okt, 13. nov, 11. des 16.00 - 17.30
Rønningen skole 10. apr, 8. mai, 12. juni 7. aug, 11. sept, 9. okt, 13. nov, 11. des 18.00 - 19.30
Borgen ungdomsskole 11. apr, 9. mai, 13. juni, 8. aug, 12. sept, 10 okt, 14. nov, 12. des 16.00 - 17.30
Drengsrud skole 11. apr, 9. mai, 13. juni, 8. aug, 12. sept, 10 okt, 14. nov, 12. des 18.00 - 19.30
Heggedal, Fridheim, Åmotveien 15 16. apr, 14. mai, 18. juni, 13. aug, 17. sept, 15. okt, 19. nov, 17. des 16.00 - 17.30
Blakstad skole 16. apr, 14. mai, 18. juni, 13. aug, 17. sept, 15. okt, 19. nov, 17. des 18.00 - 19.30
Risenga, mellom Askerhallen og tennishallen 17. apr, 15. mai, 19. juni, 14. aug, 18. sept, 16. okt, 20. nov, 18. des 16.00 - 17.30
Bondi, mellom Fargerike Asker og XL-bygg 17. apr, 15. mai, 19. juni, 14. aug, 18. sept, 16. okt, 20. nov, 18. des 18.00 - 19.30
Dikemark sykehus, Verkensveien 2 23. apr, 16. mai, 20. juni, 15. aug, 19. spet, 17. okt, 21. nov, 19. des 16.00 - 17.30
Slemmestad skole 23. apr, 16. mai, 20. juni, 15. aug, 19. spet, 17. okt, 21. nov, 19. des 18.00 - 19.30

Hvis du bruker vår gratis mobilapp Min Renovasjon vil du få varsel når den mobile minigjenvinningsstasjonen er i ditt område.

Zoom deg inn i kartet for å se eksakt plassering