Pause for mobil minigjenvinningsstasjon

Tilbudet med den mobile minigjenvinningsstasjonen er dessverre satt på vent inntil videre.

Satt på vent

Den mobile minigjenvinningsstasjonen er satt på vent inntil det er politisk vedtatt hvordan renovasjonsordningene i kommunen skal være i fremtiden. Dette skal sannsynligvis opp til behandling i september 2021, og da vil det trolig også bli vurdert hvilken rolle den mobile minigjenviningsstasjonen skal ha.

Hva er mobil minigjenvinningsstasjon?

En mobil minigjenvinningsstasjon er en bemannet container som har faste stoppesteder i nærheten av der du bor. Her kan du blant annet levere avfall som du ikke kan - eller skal - kaste hjemme. Du kan ikke levere glass- og metallemballasje her.

Du kan også levere ting du ikke lenger har bruk for. Vi tar kun imot små gjenstander, så ikke ta med deg mer enn du klarer å bære!