Røyken og Hurum beholder renovasjonstjenester fra Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) til 1. mars 2020

Fram til 1. mars 2020 er det fortsatt RfD som leverer renovasjonstjenester til innbyggerne i de tidligere kommunene Røyken og Hurum. Deretter overtar den nye kommunen ansvaret for renovasjon for alle innbyggere. 

Gå til nettsiden til RfD

Pause for Mobil minigjenvinningsstasjon

Tilbudet med den mobile minigjenvinningsstasjonen har dessverre tatt en pause på grunn av bemanningsproblemer.

Tar en pause

Tilbudet med den mobile minigjenvinningsstasjonen har dessverre tatt en pause på grunn av bemanningsproblemer. Det har blitt jobbet mye for å finne løsninger og arbeidet vil fortsette for at tilbudet kan relanseres i den nye kommunen. Da vil tilbudet utvides ytterligere og gjelde for hele Asker kommune.

Hva er mobil minigjenvinningsstasjon?

En mobil gjennvinningsstasjon er en bemannet container som har faste stoppesteder der du bor. Her kan du blant annet levere avfall som du ikke kan, eller skal kaste hjemme.

Vi tar ikke imot glass og metallemballasje – dette skal til returpunktene.

Du kan også levere ting du ikke lenger har bruk for. Vi tar kun imot små gjenstander – ikke ta med deg mer enn du klarer å bære!