Mobil minigjenvinningsstasjon er en bemannet container som til faste tider vil være utplassert i ditt nærområde. Her kan du blant annet levere avfall som ikke kan eller skal kastes i avfallsbeholderen din hjemme.

Den mobil gjenvinningsstasjonen har dessverre måttet ta en pause, men vi håper å komme i gang igjen senere.

  • Ordningen er gratis og gjelder for innbyggere i Asker (ikke næring).
  • Stasjonen er beregnet for levering av mindre kolli så du kan ikke ta med deg mer enn det du klarer å bære.
  • Du kan levere avfallet løst eller i gjennomsiktige avfallssekker.
  • Du kildesorterer selv avfallet og får hjelp av vår kundeveileder på stedet hvis du har spørsmål.

Dette kan du levere på den mobile minigjenvinningsstasjonen

Du kan ikke benytte mobil gjenvinningsstasjon når:

  • du har større mengde avfall (mer enn 0,1 m³). Dette må du selv transportere til Yggeset gjenvinningsstasjon. (inntil 0,1m³ tilsvarer omtrent det du klarer å bære med deg)
  • du har avfall som: Impregnert trevirke, trevirke som er lengre enn 1 meter, asbest, dekk med/uten felg, vinduer, gips, gulvbelegg med ftalater, metall som er lengre enn 1 meter, styrofoam / isolasjonsplater (XPS), store gjenstander til ombruk, jord, rene masser som betong og stein, hageavfall, kubber og røtter. Større elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) og hvitevarer Dette leverer du til Yggeset gjenvinningsstasjon, hos forhandler eller til returpunkt.
  • glass og metallemballasje (det skal du ta med til returpunktene)

Hvis du bruker vår gratis mobilapp Min Renovasjon vil du få varsel når den mobile minigjenvinningsstasjonen er i ditt område.

Zoom deg inn i kartet for å se eksakt plassering