Asker kommune tilbyr et tilskudd til familier med barn som bruker tøybleier.

Hvis du bruker tøybleier på barnet ditt kan du søke Asker kommune om et tilskudd på kr 2 000,- per familie. Tilskuddet er en engangsutbetaling og gjelder barn under to år.

Hvorfor skal jeg velge tøybleier?

  • Du sparer miljøet
  • Du bidrar til avfallsreduksjon
  • Du sparer penger
  • Bruk av tøybleier sies å kunne forhindre bleieutslett og allergiske reaksjoner ettersom de ikke inneholder kjemikalier

Søknaden

Det er enkelt å søke om tilskudd, det eneste du trenger å gjøre er å fylle ut søknadsskjemaet som du finner her og sende en scannet kopi av kvitteringen til kommunalteknikk@asker.kommune.no.

Retningslinjene for tilskuddsordningen kan du lese her.

Miljøgevinsten

Asker kommune ønsker å sette fokus på avfallsreduksjon og ombruk. Bleier og bind utgjør i dag den største andelen av restavfallet som ikke kan gjenvinnes. Et barn som bruker engangsbleier produserer 1 tonn bleieavfall i løpet av bleieperioden. Engangsbleier forbrennes sammen med restavfallet og er dårlig egnet for energigjenvinning, da det går med mye energi til å fordampe væske som holdes i bleien.

I en rapport fra det britiske miljøverndepartementet sammenlignes miljøbelastningen fra papirbleier og tøybleier. Hele livsløpet til engangsbleier og tøybleier, fra utvinning av ressurser, produksjon og transport av bleier til sluttbehandling av bleiene som avfall er tatt i betraktning. Rapporten viser at den gjennomsnittlige engangsbleie-brukeren vil kunne bidra til produksjon av ca. 550 kg CO2, i løpet av hele bleieperioden. Ved bruk av tøybleier, vil man kunne redusere produksjon av CO2 med 200 kg dersom man vasker med fulle maskiner, tørker tøybleiene uten bruk av tørketrommel, samt bruker de samme bleiene på barn nummer to. På bakgrunn av dette antas det at bruk av tøybleier gir nærmere 40 prosent lavere klimagassutslipp enn engangsbleier.

Hva koster tøybleier?

En gjennomsnitts bleiebarn bruker opp mot 6 000 bleier før han/hun er klar for å slutte. Dette tilsvarer en kostnad for bleieperioden på kr 4 500 til kr 13 000 avhengig av hva slags merke man bruker og hvor man handler. Et sett tøybleier koster i innkjøp fra kr 1 000 til kr 6 000 avhengig av type, kvalitet og hvor man handler. Prisen for å vaske bleiene vil utgjøre ca. kr 130 i løpet av bleieperioden. Hvis bleiene også går i arv, vil besparelsen bli enda større. Du kan i tillegg kanskje klare deg med en mindre beholder til restavfall og på den måten spare penger på renovasjonsgebyret også.