Førskolebarn som får diagnostisert autismespekterforstyrrelse (ASF), kan få tilbud om to år med EIBI.

EIBI innebærer

  • Atferdsanalytisk opplæring
  • Individuelt tilpasset opplæring
  • Én-til-én trening, trening i små grupper og i naturlige situasjoner
  • Veiledning i barnehagen av EIBI veileder og hjemmeveiledning ved behov

Mer informasjon om EIBI: