Høring: Endringer i forskrift om vedtekter for kommunale barnehager i Asker

Her kan du komme med innspill til endringer i vedtekter for kommunale barnehager. Frist for innspill er 31. mai.

Forslag til endringer

De innholdsmessige endringene som foreslås, er endringer i bestemmelsene om:

  • prioriteringskriterier ved opptak
  • barnehagetilbud i sommerferien
  • betaling ved bytte av kommunal barnehage
  • søknad om permisjon
  • redusert foreldrebetaling

Det er først og fremst disse endringene vi ønsker innspill på.

Det er også mulig å komme med innspill til de språklige og strukturelle endringene som foreslås. 

Noen av forslagene i denne saken har allerede vært på høring. Det er likevel mulig å gi innspill til alle deler av forskriften.

Endringene skal sluttbehandles i kommunestyret 10. september.

Kom med innspill til saken

Frist for innspill er: mandag 31. mai 2024. 

Gi innspill digitalt

Innspillene kan også sendes skriftlig til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller med e-post til .

Merk i så fall innspillene med: "Sak 23/00518 Endringer i forskrift om vedtekter for kommunale barnehager i Asker».

Dokumenter til saken