Klage på barnehage

Her finner du informasjon om hvordan du kan gå fram hvis du er misfornøyd med barnehagen som barnet ditt går i

Kort fortalt

Du kan klage om du er misfornøyd med tilbudet i barnehagen.

Slik klager du:

1. Ta problemet opp med barnehagens ledelse først.

2. Gjelder det generelle forhold kan du også ta det opp med barnehagens samarbeidsutvalg.

3. Ønsker du å gå videre med din klage eller bekymring, kan du kontakt med Asker kommune. 

4. Ønsker du fortsatt å gå videre kan du klage til Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

Er du misfornøyd med tilbudet i barnehagen?

Hvis du er misfornøyd med barnehagetilbudet til barnet ditt, så anbefaler vi at dette først tas opp med barnehagens ledelse.

Gjelder det generelle forhold i barnehagen, kan du også ta det opp med barnehagens samarbeidsutvalg. Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg som består av representanter fra foreldre og ansatte i barnehage.

Hvordan kan jeg klage?

Ønsker du å gå videre med din klage eller bekymring kan du ta kontakt med seksjon Kvalitet og utvikling i oppvekst i Asker kommune. Avdelingen har ansvar for å veilede og føre tilsyn med alle barnehagene i Asker.

Klagen kan sendes digitalt via e-Dialog.

Du kan også kontakte oss på e-post . Hvis klagen din inneholder sensitive opplysninger, ønsker vi at du bruker e-Dialog, og ikke e-post.

Hva skjer med klagen min?

Når vi har mottatt klagen, vurderer vi hva som skal gjøres i saken. Hvis barnehagens ledelse ikke har vært involvert i saken, vil vi ofte kontakte ledelsen og be om en redegjørelse. Hvis vi mener det er nødvendig, vil vi føre tilsyn med barnehagen. Etter tilsynet mottar barnehagen en rapport. Avdekker vi brudd på barnehageloven og forskrifter, vil barnehagen få varsel om pålegg om retting.