Liten og viktigst er Asker kommunes visjon for vårt arbeid med kvalitet og kompetanse i barnehagene.

Vi vil de nærmeste årene ha fokus på følgende områder:

  • trygt og godt læringsmiljø
  • tidlig innsats
  • overgang barnehage-skole og skolefritidsordning
  • språkutvikling
  • realfag
  • digitalt løft

Nærmere beskrivelser av mål og tiltak finner du i følgende dokumenter: