Liten og viktigst er Asker kommunes visjon for vårt arbeid med kvalitet og kompetanse i barnehagene. I perioden 2012-2015/16 har vi fokus på følgende områder:

  • Barnehagen som læringsarena
  • Tidlig innsats
  • Sammenheng og samarbeid barnehage-skole
  • Kompetent personale

Nærmere beskrivelser av mål og tiltak finner du i følgende dokumenter:

I 2016 starter utviklingen av ny kompetanseplan på grunnlag av Strategi for kvalitet i Oppvekst som ble vedtatt høsten 2015