Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Satsingsområder, tiltak og kompetansetilbud

I den årlige kurskatalogen finner du både ressurser og tilbud om nettverk, opplæring og kurs

Vi vil de nærmeste årene ha fokus på følgende områder:

  • trygt og godt læringsmiljø
  • tidlig innsats
  • overgang barnehage-skole og skolefritidsordning
  • språkutvikling
  • realfag
  • digitalt løft

Nærmere beskrivelser av mål og tiltak, strategier og standarder finner du i:

Asker kommunes rutiner vedrørende tilretteleggingstilskudd ved videre- og etterutdanning for barnehageansatte.

Kompetanse for fremtidens barnehage- revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 gir retningslinjer på hvilke kompetansetiltak man støtter fra statlig hold.

Barnehageeier kan søke om tilretteleggingsmidler hos Statsforvalteren i Oslo og Viken til disse studier. Det forventes at barnehageeier søker på denne ordningen.

Søknad om tilretteleggingsmidler gjennom Statsforvalteren i Oslo og Viken finner du her.

Kommunal tilskuddsordning i Asker kommune er under revisjon og vil komme på denne siden i nærmeste fremtid. En søknadsfrist vil bli i oktober 2021.