Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Satsingsområder, tiltak og kompetansetilbud

I den årlige kurskatalogen finner du både ressurser og tilbud om nettverk, opplæring og kurs

Vi vil de nærmeste årene ha fokus på følgende områder:

  • trygt og godt læringsmiljø
  • tidlig innsats
  • overgang barnehage-skole og skolefritidsordning
  • språkutvikling
  • realfag
  • digitalt løft

Nærmere beskrivelser av mål og tiltak, strategier og standarder finner du i: