Liten og viktigst er Asker kommunes visjon for vårt arbeid med kvalitet og kompetanse i barnehagene. Vi vil de nærmeste årene ha fokus på følgende områder:

  • Trygt og godt læringsmiljø
  • Tidlig innsats
  • Overgang barnehage-skole og skolefritidsordning
  • Språkutvikling
  • Realfag
  • Digitalt løft

Nærmere beskrivelser av mål og tiltak finner du i følgende dokumenter: