Når bør syke barn holdes hjemme fra barnehagen?

Informasjon til foreldre og barnehagepersonell.

Her er noen råd fra Folkehelseinstituttet

  • Barn med feber (temperatur over 38 grader målt i endetarmen) bør holdes hjemme fra barnehagen. Barn kan gå i barnehagen når de er feberfrie og frisk nok til å delta i normale aktiviteter i barnehagen.
  • Forkjølelse er den vanligste infeksjonssykdommen hos barn. Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det.
  • Har barnet ditt diaré, oppkast og ulike typer diagnoser av mage-/tarminfeksjoner, bør barnet være hjemme i to dager etter at symptomene tar slutt.
  • Ved utbrudd som lus, barnemark, ringorm, skabb, kan barnet gå i barnehagen når behandlingen er satt i gang.
  • Bare ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet av smittevernhensyn holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt. Ved kraftig øyekatarr vil det vanligvis være behov for legekontakt, og barnets allmenntilstand vil også i stor grad styre behovet for å være hjemme fra barnehagen.
  • Ved kroniske blodbårne sykdommer som hepatitt B, C og Hiv/Aids kontaktes kommunens smittevernlege.

Les mer om Folkehelseinstituttets faglige råd om smittevern i barnehager her. I tillegg får barnehagene råd og veiledning fra kommunens smittevernoverlege.

Dersom barn trenger medisiner i barnehagen, har departementet utarbeidet rutiner for legemiddelhåndtering.