Barnehagenes praksis for når barn bør holdes hjemme er basert på Folkehelseinstituttets faglige råd om smittevern i barnehager. I tillegg får barnehagene råd og veiledning fra kommunens smittevernlege.

Dersom barn trenger medisiner i barnehagen, har departementet utarbeidet rutiner for legemiddelhåndtering.