Når bør syke barn holdes hjemme fra barnehagen?

Her er noen råd fra Folkehelseinstituttet.

  • Barn med feber bør holdes hjemme fra barnehagen. Barn kan gå i barnehagen når de har vært feberfrie i 24 timer.
  • Har barnet ditt diaré, oppkast og ulike typer diagnoser av mage-/tarminfeksjoner, bør barnet være hjemme i to dager etter at symptomene tar slutt.
  • Ved utbrudd som sterk øyekatarr, lus, barnemark, ringorm, skabb, kan barnet gå i barnehagen når behandlingen er satt i gang.
  • Ved kroniske blodbårne sykdommer som hepatitt B, C og Hiv/Aids kontaktes kommunens smittevernlege.

Les mer om Folkehelseinstituttets faglige råd om smittevern i barnehager her. I tillegg får barnehagene råd og veiledning fra kommunens smittevernlege.

Dersom barn trenger medisiner i barnehagen, har departementet utarbeidet rutiner for legemiddelhåndtering.