Interne permisjonssøknader

Permisjon i forbindelse med fødsel

Søk om permisjon - fødsel

Permisjon i forbindelse med adopsjon og fosterhjem

Søk om permisjon - adopsjon/fosterhjem

Ordinær permisjonssøknad

Søknad om permisjon

Pleiepenger

Søknad om pleiepenger