Interne permisjonssøknader

Permisjon i forbindelse med fødsel

Søk om permisjon - fødsel

Permisjon i forbindelse med adopsjon

Søk om permisjon - adopsjon

Ordinær permisjonssøknad

Søknad om permisjon