Tjenestebevis

Bestillingsskjema for tjenestebevis fra gamle Asker, Røyken og Hurum kommuner.

Tjenestebevis for ansettelser etter kommunesammenslåingen

Tjenestebevis for ansettelser etter kommunesammenslåingen 01.01.2020 skal utarbeides av tjenestestedet ved nærmeste leder.

Du vil motta tjenestebeviset i din digitale postkasse / evt. folkeregistrerte adresse. Det må påregnes noe saksbehandlingstid.

Her finner du skjemaet (krever innlogging)