Kontaktinfo

Åpningstider

Mandag - fredag kl 08.00 - 15.30

Telefon
99 51 74 12
E-post
Besøksadresse
C.A.Johansens plass 1 (Teglen kirke og kultursenter)
3430 Spikkestad
Vis i kart

Frivilligsentralen i Røyken har mange frivillige som yter en stor innsats. Ved å være frivillig knyttet til Frivilligsentralen står du fritt til hva du ønsker å bidra med, og du trenger heller ikke binde deg til noe fast.

Alle våre deltageraktiviteter drives av frivillige. Vi yter ”fødselshjelp” til nye aktiviteter og er behjelpelig med å skaffe lokaler og annen tilrettelegging.

Vi løser oppdrag i samarbeid med både frivillige enkeltpersoner, organisasjoner, brukere, pårørende og med kommunens tjenesteenheter.

Du kan delta på våre aktiviteter, være frivillig ved sentralen eller være mottaker av våre tjenester.

Les mer om hvordan du kan være frivillig i Asker

Våre aktiviteter

Hjelp flyktninger

Frivilligsentralen deler kommunens visjon om at Røyken skal være et godt sted å bo, det gjelder selvfølgelig også for flyktninger.

Vi ønsker å engasjere oss i det som kan gjøres på frivillig basis og hvordan vi kan få det til på et praktisk nivå. Frivilligsentralen jobber med å finne arenaer for frivillig innsats og trenger flere frivillige.

Leksehjelp

Vi har satt i gang et leksehjelptilbud i forbindelse med velkomstklassen (for barn som ikke kan norsk og skal begynne på barneskole i Røyken) på Midtbygda skole. Det vil være åpent for elever andre steder fra også. Det er en gruppe av frivillige som deler på å være leksehjelpere. Gruppen er selvdrevet men har støtte fra leder for velkomstklassen og Frivilligsentralen. Vi har allerede en god del frivillige leksehjelpere, det er allikevel behov for flere. Det kan være aktuelt å starte opp andre steder i Røyken, hvis det er behov.

Vær en god nabo

Både i forhold til allerede bosatte og nye flyktninger i Røyken er det behov for en "god nabo". Vi tenker oss at det er noen som bor i nærheten og har litt tid å avse. 

Det kan være mange ting å sette seg inn i som ny i Norge. En god nabo vil kunne være behjelpelig med å vise hvordan man; måker snø, klipper plen, fjerner løv fra takrenner, skrur av utekrana, skifter sikringer, tester røykvarsler, hvor bussen går fra og så videre.

Det viktigste er nok allikevel å bli litt kjent med hverandre, og følelse av trygghet der man bor. Det kan vel også bli en kopp varm drikke og en prat av og til også, slik er det jo med gode naboer.

Gå tur med staver (stavgang)

Spikkestad: Her møtes turgåerne på Aktivitetshuset "Gamleskolen" på Spikkestad hver torsdag kl.11:00. Arrangør på Spikkestad er LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) Alle er velkommen!

Midtbygda: Her er det oppmøte torsdager kl 10:00 ved Rådhuset (vis a vis busslomma foran rådhuset). Arrangeres av en selvdrevet gruppe under Frivilligsentralen.

Slemmestad: Her er det ingen stavgangsgruppe for tiden. Er du interessert? Ta kontakt!

Bli med ut på tur du også, du får stor helsegevinst kombinert med sosialt samvær med andre turgåere.

Deltagelse er gratis. Utgifter til transport må belastes den enkelte.

Filosofisk kafe

Hva er Filosofisk kafé

Filosofisk kafé kan gis både mye og forskjellig innhold. Frivilligsentralen i Røyken har vært en ”fødselshjelper” for et slikt tilbud. Gruppen er selvdrevet og bestemmer selv hvordan den vil fungere. Ukedag og tidspunkt er fastsatt.  

I Røyken er filosofisk kafé et tilbud åpent for alle. Det er tenkt å være et møtested for kvinner og menn i alle aldre, som samles til samtale eller filosofering- om du vil. Deltagerne trenger ingen spesielle forkunnskaper, men har en fellesnevner i ønsket om å snakke om noe mer enn ”vær og vind”!

Dette skjer i møtet

Tema for møtet er bestemt på forhånd slik at alle deltagerne kan forberede seg. Tema for neste møte bestemmer gruppen seg for før kaffepausen.

En i gruppen tar på seg oppgaven med å innlede til det valgte tema, dette går på omgang. Innledningen bør være forholdsvis kort og ikke konkluderende, men åpne opp for tanker og filosoferinger.

Etter innledningen er det en ordstyrer (ofte kalt ”animatør”), som leder resten av seansen. Rollen som ordstyrer går på omgang. Det er et mål at alle får ta del i samtalen/ filosoferingen.

Midt i møtet er det ”kaffepause”, det organiseres et spleiselag på kaffe te og kjeks. De som vil tar gjerne med seg matpakke. Det legges altså ikke opp til vaffel, kake eller matservering.

Det legges opp til ca 10 møter før jul og 10 møter også i vårsemesteret.
Det tegnes ikke medlemskap, er ingen deltageravgift og det er heller ingen melde- eller møteplikt i forbindelse med møtene.

Litteraturgruppe (lesesirkel)

I lesesirkelen møtes litteraturinteresserte for å snakke om en bok alle deltagerne har lest. På hvert møte avtales hvilken bok/ bøker som skal snakkes om neste gang.

Lesesirkelen møtes en mandag i måneden, kl. 13.00 på Klokkergården.
Adresse: Kjekstadveien 1 (vis a vis Røyken kirke).

Det serveres kaffe og te. Tilbudet er åpent for alle og er gratis.

Ved tilstrekkelig interesse kan det opprettes flere lesesirkler.

Gå natteravn

Natteravnsarbeidet i Røyken utgjøres av natteravnsgrupper i Slemmestad, Midtbygda/Røyken og Spikkestad. I 2008 startet også MC ravnene sin virksomhet. De kjører på kryss og tvers i kommunen (og litt inn i nabokommuner) på sine motorsykler, så lenge det er bare veier.

Hva er natteravn

 • er voksne edrue personer som er ute på fredager og lørdagskvelder.
 • natteravnene skal ikke være et privat vaktvern eller politi.
 • natteravnene er med på å forebygge rus, hærverk og vold.
 • natteravnene går aldri alene, det er flere som går sammen.

Natteravnsarbeidet skjer på frivillig basis, men det henstilles til foreldre å delta i dette viktige forebyggende arbeidet. Når foreldre tar ansvar bidrar de til at ungdom (og andre) kan føle trygghet ved at det er voksne personer de kan henvende seg til, og som kan bistå hvis det skulle være behov.

Kontaktinformasjon til natteravnsgrupper og andre samarbeidsparter

Natteravnsgruppene i Røyken er selvdrevet og selvstyrte. De bestemmer selv hvordan de vil fungere. Frivilligsentralen har som mål å være støttende i forhold til natteravnsarbeidet.

Les mer om natteravning

Ut på tur-gruppe

Ut på tur-gruppa ble startet i 2017 som et samarbeid mellom DNT Drammen og omegn, Røyken og Hurum Frisklivssentral, Røyken Frivilligsentral og Hurum Frivilligsentral.

Fast oppmøte:

Onsdager kl. 10.00. Varighet 3-4 timer, lengre turer er markert. 

Når turene går i Røyken, er det oppmøte ved Røykenbadet kl 10.00, eventuelt ved startstedet for turen kl 10.15.

Når turene går i Hurum, er det oppmøte ved Semsporten kl 10.00, eventuelt ved startstedet for turen kl 10.15.

Samkjøring i private biler. Turdeltakerne betaler sjåføren kr 10,- per mil.

Pris: Gratis for medlemmer av Turistforeningen, kr 30,- for ikke-medlemmer.

Klær/utstyr:  Klær etter vær. Godt fottøy som tåler fukt. Kan være bra å ha med staver for å skåne knær. Niste og drikke. Sitteunderlag.

Tilbud til seniorer

Seniornett Røyken

Seniornett Røyken er frivilligdrevet og gir opplæring i bruk av datamaskin, nettbrett og mobiltelefon. 

Den kulturelle spaserstokken

Kulturtilbud til seniorer. Se Hva skjer i Asker.

Eldresentra og pensjonistforeninger

 • Slemmestad Pensjonistforening
 • Slemmestad Eldresenter, Boligveien 24 i Slemmestad.
 • Seniordans Slemmestad. Kontakt Else Trøen på telefon 31 28 45 21
 • Røykenpensjonistenes badeklubb
Tilbud til barn og unge voksne
 • Røykenhuset 0-23 har tjenester til barn, unge og familier
 • Leksehjelp til barn i regi av menighetsutvalget på vårsol på Spikkestad og i Kirkestuen i Slemmestad.
 • Kirken i Røyken har mange tilbud til barn og unge
 • ROS arena (IL ROS) har "Aktiv fredag" og "Åpen hall"
 • Røyken ungdomsklubb holder til på Klokkergården KG
 • Ung kultur i Røyken er en aktiv gjeng