På oppdrag fra Asker kommune gjennomførte NILU (Norsk institutt for luftforskning) vinteren 2016 et prosjekt der det ble dokumentert at vi i Asker kan forvente samme luftforurensningsnivå, eller noe lavere, som i Bærum. Dette gjelder områder i nærheten av sterkt trafikkerte veier.

Basert på permanent målestasjon i Bærum vil vi derfor, på dager med høyt forurensningsnivå, informere om det på vår Facebook-side.

Motta varsel direkte

Om du ønsker kan du også få daglig varsel på sms eller e-post fra nettstedet www.luftkvalitet.info

Tiltak for å bedre luftkvaliteten

Generelt er luftkvaliteten i Asker god. Men spesielt vinterstid når det er kald og stillestående luft, vil det også i Asker, spesielt langs de mest trafikkerte veiene, forekomme luftforurensning med potensielt negative helseeffekter.

Redusert trafikk

For å redusere de forurensende utslippene fra vegtrafikken vil det fra kommunens egen side bli arbeidet videre for å redusere trafikken gjennom god arealplanlegging og høyere andel kollektiv, gange og sykkel. For folk som ikke har mulighet til å kjøre kollektivt eller sykle oppfordres til samkjøring.

Fra "fossil-bil" til elbil og piggfrie dekk

At stadig flere erstatter sin diesel/bensin-bil med elbil bidrar også til reduserte utslipp. Videre har omfattende bruk av piggfrie vinterdekk bidratt til mindre støv i luften.

Andre tiltak som kan bidra til bedre luftkvalitet

  • Riktig vedovn og fyring
  • Bruk elektrisk motorvarmer på kalde dager
  • Unngå tomgangskjøring

Les mer om tiltakene fra artikkel i ASKER-posten 

Biler i Asker sentrum