Om luftkvaliteten i Asker - status og tiltak

Miljødirektoratet, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Meteorologisk institutt, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet står bak tjenesten Luftkvalitet i Norge. Her kan du få en status for luftkvaliteten i Asker. Nettstedet baserer seg på modelleringer og ikke målinger.

Luftkvalitet i Asker
  • Her finner du tjenesten Luftkvalitet i Norge  Her får du varsling om lokal luftkvalitet akkurat nå, resten av dagen og i morgen. Du kan velge om du vil se dette i et kart eller som grafikk.
    I denne tidlige versjonen av nettstedet er det dessverre ikke mulig å abonnere på tjenesten via sms eller e-post.
  • Denne tjenesten baserer seg på modelleringer og ikke målinger. Hvis du vil se utførte målinger (ikke fra Asker) kan du fortsatt finne det på nettstedet www.luftkvalitet.info

Tiltak for å bedre luftkvaliteten

Generelt er luftkvaliteten i Asker god. Men spesielt vinterstid når det er kald og stillestående luft, vil det også i Asker, spesielt langs de mest trafikkerte veiene, forekomme luftforurensning med potensielt negative helseeffekter.

Redusert trafikk

For å redusere de forurensende utslippene fra vegtrafikken vil det fra kommunens egen side bli arbeidet videre for å redusere trafikken gjennom god arealplanlegging og høyere andel kollektiv, gange og sykkel. For folk som ikke har mulighet til å kjøre kollektivt eller sykle oppfordres til samkjøring.

Fra "fossil-bil" til elbil og piggfrie dekk

At stadig flere erstatter sin diesel/bensin-bil med elbil bidrar også til reduserte utslipp. Videre har omfattende bruk av piggfrie vinterdekk bidratt til mindre støv i luften.

Andre tiltak som kan bidra til bedre luftkvalitet

  • Riktig vedovn og fyring
  • Bruk elektrisk motorvarmer på kalde dager
  • Unngå tomgangskjøring