Retningslinjer for fjærkrehold

Asker kommune ved miljørettet helsevern legger flere retningslinjer til grunn i saker som omhandler fjærkrehold.

Støy

  • Hønsehuset skal være isolert, vinduer og andre åpninger må ikke slippe inn lys om natten. Dette for å hindre at hanen skal begynne å gale når solen står opp (eller når lys og skyggeforholdene forandrer seg).
  • Det anbefales ikke å holde haner. Det kan ikke være flere enn en hane pr. flokk. Dette for å hindre rivalisering (med hanegal) og kamp hanene i mellom.
  • Dyrene skal lukkes inn for kvelden senest kl. 21.00 og ikke slippes ut før kl. 08.00 på virkedager og kl. 09.00 på søndager/helligdager.

Lukt og skadedyr

  • Fjærkreholdet skal ikke være til hygienisk ulempe og/eller påføre nærmiljøet sjenerende lukt.
  • Ekskrementene må behandles på en hygienisk forsvarlig måte slik at man unngår lukt og skadedyr. Dersom man skal benytte hønseavfallet som gjødsel må dette nedmoldes, det vil si blandes med jord.
  • Eier må påse at avfallet fra fjærkreholdet ikke blir til sjenanse for nærmiljøet.
  • Fôring bør fortrinnsvis skje inne. Gjøres dette ute må matrester fjernes daglig.
  • Fôr skal oppbevares innendørs i egnede, tette beholdere som ikke tiltrekker skadedyr.