1. februar: Smitteutbrudd ved Nesbru videregående skole

Kommuneoverlege, Meera Grepp, bekrefter at per 30. februar er det påvist 8 Covid-19 tilfeller ved Nesbru videregående skole. Utbruddet er oversiktlig og kommuneoverlegen besluttet mandag 1. februar at skolen derfor fortsetter på rødt nivå inntil 8. februar.

– Vi har delvis oversikt over utbruddet og smitteveiene. Alle elever som har vært i nærkontakt på skolen har fått informasjon om karantene. Så langt tyder det ikke på at det er utbredt smitte  på skolen, men vi avventer testing av nærkontakter. Vi har god dialog med skolen, følger situasjoner tett og har gode rutiner for et slikt smitteutbrudd, sier Grepp.

Kommuneoverlegen og smittesporingsteamet jobber kontinuerlig, og har kontakt med de berørte. Skolen har tett kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet. 

Viktig å overholde karantenereglene

Totalt er ca 100 elever og 14 lærere ved Nesbru videregående skole satt i karantene.

– Det er viktig at de som er satt i karantene tester seg. Det er også viktig at alle i karantene holder seg i karantene og holder avstand til andre personer inkludert husstandsmedlemmer, sier Grepp.

– Vi vet at mange unge har svake, eller til og med ingen symptomer, ved Covid-19-smitte. Det er derfor spesielt viktig at alle følger godt med, og at de som er syke med luftveissymptomer tester seg - også ved svært milde symptomer, fortsetter hun.

Alle innbyggere kan avtale test ved Koronaklinikken, uten henvisning fra lege. Timen kan bestilles digitalt via kommunens nettsider, og det er gratis å ta testen.