11. november: Status fra kriseledelsen

Asker kommune er i gult beredskap og forbereder nye lokale smitteverntiltak.

Smittesituasjonen

Smittetrykket i Asker er fortsatt økende. Kommunen har per i dag totalt 431 påvist smittede innbyggere. De siste to ukene er det registrert 100 nye smittetilfeller. Tre personer er innlagt på Bærum sykehus.

Ny forskrift om å forebygge koronasmitte i Asker kommune

Regjeringen fattet 5. november nye og strengere nasjonale smitteverntiltak og anbefalinger. Kommunene i bo- og arbeidsregionen rundt Oslo ble bedt om å samordne og yttterligere forsterke smitteverntiltakene i regionen. Formannskapet vedtok 9. november forskrift om å forebygge koronasmitte i Asker. Forskriften er streng og inngripende. Da smittetrykket i Asker har vært lavere enn i Oslo, er det imidlertid noen forskjeller mellom forskriftene i de to kommunene.

Asker og Bærum kommuner har i dag mottatt brev fra Helsedirektoratet med anmodning om å vurdere ytterligere tiltak knyttet til at det er registrert økt mobilitet i samfunnet rundt Oslo, noe som igjen øker smitterisikoen i regionen.

Helsedirektoratet understreker at Asker og Bærum har innført mange av de samme smitteverntiltakene som Oslo. Det påpekes imidlertid at Asker og Bærum ikke har valgt å følge Oslos tiltak når det gjelder vedtakene om å stenge treningssentrene og å innføre full skjenkestopp. Helsedirektoratet viser til at de har forståelse for at kommunene etter en vurdering av smittesituasjonen har kommet frem til at disse tiltakene ikke er nødvendige for å slå ned smitten. Helsedirektoratet anmoder likevel de to kommunene om å ta disse beslutningene opp til ny vurdering.

På denne bakgrunn er formannskapet i Asker kommune innkalt til ekstraordinært møte i dag, onsdag 11.november klokken 15:00, for å behandle ny forskrift om smitteverntiltak for Asker kommune. Oppdatert informasjon vil bli lagt ut på kommunens nettsider.

Reduksjon i arbeidsledigheten

Arbeidsledigheten økte kraftig våren 2020 som følge av koronapandemien. NAV registrerer nå at arbeidsledigheten gradvis er på vei ned. Ved utgangen av oktober ble det registrert 3,4 prosent helt arbeidsledige i Asker. Dette er en nedgang fra 10,6 prosent i mars, 8,8 prosent i april, 6,0 prosent i mai, 4,6 prosent i juni og 4,4 prosent i august.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på gult beredskapsnivå.