11.desember: Status kriseledelsen

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 754 påvist smittede innbyggere. Smittetallene ligger fortsatt på et relativt høyt nivå, og det er fortsatt en del smitte i skolene. Gjennomsnittet for de siste to ukene er 11 nye smittetilfeller daglig. Tre personer er innlagt på sykehus.

For å tilrettelegge for vinterdrift og styrke kapasiteten, blir teltene ved koronaklinikken skiftet ut med nye og kraftigere telt i løpet av helgen 12. og 13. desember. I forbindelse med utskiftingen etableres det de aktuelle dagene en midlertidig teststasjon ved Borgen ungdomsskole. Det vises til nærmere informasjon på kommunens nettsider.

Asker kommune har mottatt brev fra Helsedirektoratet om at utsending av vaksineutstyr til kommunene for vaksinering mot Covid-19 vil starte 15. desember. Utstyret omfatter engangsutstyr som skal til for å gjennomføre selve vaksineringen, samt kjølebokser og temperaturmålere som benyttes for å transportere vaksiner mellom vaksinasjonssteder.

Forøvrig ble det gitt en kort orientering om status på ulike tjenesteområder knyttet til koronahåndteringen. Bl.a.:

  • Tiltak for å bistå og veilede befolkningen til å overholde råd fra Folkehelseinstituttet
  • Omlegging av virksomhet og kontinuitetsplanlegging for å øke kapasiteten for samfunnskritiske funksjoner
  • Risikoanalyse og planarbeid på mellomlag og lang sikt
  • Personellsituasjonen
  • Samarbeid med andre beredskapsaktører
  • Samarbeid med frivilligheten
  • Kommunikasjon eksternt og internt

Beredskapsnivå

Asker kommune er på gult beredskapsnivå.