7. trinn får tilbud om koronavaksinasjon på skolen

Elever, som er bosatt i Asker og er født i 2009, vil få tilbud om vaksinasjon på sin skole.

Person blir vaksinert
Foto: Hyperredink

Elever bosatt i Asker, men som går på barneskoler i andre kommuner, eller som av andre årsaker ikke har anledning til å bli vaksinert på skolen, kan kontakte Vaksinasjontelefonen for drop-in-time.

Kort om vaksinen

Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere. Pfizer er en mRNA vaksine. Vaksinen inneholder ikke levende virus og kan ikke gi koronainfeksjon. Vaksinen er godkjent til bruk fra 12 år i Norge.  

Husk samtykkeskjema

Samtykke fra begge foresatte må medbringes til vaksinasjon. Skolene har sendt ut samtykkeskjema i ranselpost til elevene 3. september. Du kan også laste ned samtykkeskjemaet her. 

Tidspunkt

Tidspunkter for vaksinering på skolene:

  • Onsdag 15. september
  • Torsdag 16. september
  • Fredag 17. september

Skolen kommer tilbake med informasjon om konkret klokkeslett for vaksinasjon på din skole.

Mulige bivirkninger

Vaksinen medfører at kroppen beskytter seg mot koronaviruset. Noen får forbigående lett bivirkning 1 til 3 dager etter vaksineringen.

Det vanligste er smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter.

Alvorlige bivirkninger av vaksiner er sjeldne.

Les mer om koronavaksinen, bivirkninger og effekt på helsenorge.no 

Les mer om vaksinasjon i Asker kommune