12. juni: Status fra kriseledelsen

Kriseledelsen fattet følgende beslutninger fredag 12. juni.

Status for smittesituasjonen

Utviklingen i smittesituasjonen i Asker vurderes fortsatt som stabil. Kommunen har per i dag 200 påvist smittede innbyggere, hvorav én er innlagt på sykehus. Kommunen har ikke hatt nye smittetilfeller siden 1. juni. Testnivået er noe økende, og Asker kommune har den siste uken testet mellom 50 og 85 personer daglig på koronaklinikken.

Gjenåpning av alle tjenester knyttet til innbyggertorg, kultur, idrett og friluftsliv

I tråd med den gradvise gjenåpningen av samfunnet, har Asker kommune siden begynnelsen av april lagt til rette for en gradvis gjenåpning av kommunens tjenester knyttet til innbyggertorg, bibliotek, kulturskole, idrett, friluft og kulturliv.

Fra og med mandag 15. juni vil alle disse tjenestene være helt eller delvis åpnet på et nivå tilpasset smittesituasjonen og i tråd med nasjonale føringer.

Les mer på tjenestesidene.

Utredning av økonomiske konsekvenser av koronapandemien

Asker kommune deltar i et samarbeid med KS og andre store kommuner for å utrede oppdaterte anslag for kommunenes ekstrautgifter og inntektsbortfall som følge av koronapandemien. De oppdaterte anslagene blir et viktig informasjonsgrunnlag for kommunesektorens representanter i arbeidsgruppen som regjeringen har satt ned for å vurdere hvordan koronapandemien har påvirket kommuneøkonomien.