12. mai: Status fra kriseledelsen

Kort fortalt

Referat fra møte i kriseledelsen onsdag 12. mai 2021.

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har så langt under pandemien hatt totalt 2 356 påvist smittede innbyggere.

De siste sju dagene er det registrert 33 nye smittetilfeller og 1 895 personer er testet ved koronaklinikken.

Asker kommune utarbeider ukentlige rapporter med statistikk og vurderinger knyttet til covid-19-situasjonen.

Hovedpunkter i rapporten for uke 18:

  • I Asker kommune ble det meldt 66 nye tilfeller av covid-19 i uke 17 og 18, noe som er 12 flere tilfeller enn i uke 16 og 17 (54).
  • Av påviste tilfeller i uke 16 og 17 har 83 prosent kjent smittested og 17 prosent ukjent smittested.
  • I uke 18 har 1857 personer i Asker testet seg for covid-19, noe som er noe høyere enn uken før (1708).
  • Andel personer som har testet seg i uke 18 og som fikk påvist covid-19 var 2,3 prosent, noe som er en svak økning fra 1,6 prosent uken før.
  • Det er gjennomført 2970 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, noe som er ca. 150 flere enn i uke 16 og 17 (2833).
  • Det er 26 617 personer i Asker som har fått første vaksinedose. Av disse er 9284 personer fullvaksinert med to doser.

Les mer fra ukesrapportene.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på risikonivå 3.