12.januar: Asker følger nasjonale koronaregler og anbefalinger

Formannskapet i Asker har vedtatt at nasjonal koronaforskrift skal gjelde for askerbøringene fra og med onsdag 13. januar.

Regjeringen ønsker å ta mer grep om smittesituasjonen, og iverksatte fra 4. januar strenge nasjonale tiltak.  

– Innholdet i den nasjonale forskriften, som regjeringen innførte rett over nyttår, er mye av det samme som Asker allerede har i sin lokal forskrift. Derfor har vi nå besluttet å følge nasjonale koronaregler og anbefalinger for kommuner med høyt smitterykk, som i Asker. Nå blir det lettere for innbyggerne å orientere seg om smittetiltak, og etterleve smittevernet for alle, sier ordfører Lene Conradi.

Regler og anbefalinger

Formålet med regjeringens nye tiltak er å unngå en ny smittebølge. Disse regler og anbefalingene gjelder fra og med 13. januar til og med mandag 18. januar

Anbefalinger

Sosial kontakt

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter.

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Skoler og utdanning

 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale.
 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå.
 • Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll.

Idrett

 • Utendørsaktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. Krav til avstand og smitteverntiltak gjelder som før.

De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Uteliv og serveringssteder

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.

Kirkevandring

 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves umiddelbart, i stedet for fra 15. januar.  

Regler i Asker kommune

Asker har i tillegg egne koronaregler som gjelder fra 13. januar og inntil videre (pdf)

 • Barneskoler er på rødt tiltaksnivå i trafikklysmodellen, og barnehager er på gult tiltaksnivå med forsterkede tiltak.
 • Påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på minimum en meter.
 • Påbud om hjemmekontor, for de som kan benytte dette.
 • Påbud om stengning av driften av treningssentre, bingo- og bowlinghaller, lekeland og svømmehaller/basseng. Her gjelder unntak for enkelte grupper.

– Test deg!

I julen og på nyåret har smitten steget på landbasis. Også i Asker er det økende forekomst av smitte etter jula, og smittenivået holder seg.

– Vi har fortsatt høy smitte hos oss og stor grad av usikkerhet rundt tallene. Det kan skyldes økt sosial aktivitet i jule- og nyttårshelgen, høyt smittetrykk i og omkring Oslo. Vi er bekymret for økning i importsmitte og spredning av muterte virusvarianter, sier kommuneoverlege Meera Grepp.

Hun anbefaler alle som har symptomer på luftveisinfeksjon om å teste seg.

– Det er gratis å teste seg og du kan bestille time via et digitalt bestillingsskjema eller ved å ringe koronatelefonen, sier Grepp. 

Lurer du på noe?

Se ofte stilte spørsmål og svar om koronasituasjonen