15. februar: Setter hele Røyken VGS i midlertidig karantene tirsdag

Kommuneoverlegen setter hele Røyken videregående skole i midlertidig karantene tirsdag, da en av skolens elever med allerede kjent koronasmitte mandag 15. februar fikk påvist britisk mutert virus.

En elev ved Røyken Videregående skole med allerede kjent koronasmitte har mandag 15. februar fått påvist britisk mutert virus. Kommuneoverlegen setter hele skolen i midlertidig karantene tirsdag mens smittesporing pågår.

- Eleven er i hjemmekarantene, men vi har ikke full oversikt over smitteveiene ennå. Derfor setter vi nå, i samarbeid med skoleledelsen og i tråd med rådene fra Folkehelseinstituttet, hele skolen i midlertidig karantene for så raskt som mulig å skaffe oss oversikt over situasjonen, sier kommuneoverlege Meera Grepp.

Kommuneoverlegen følger situasjonen tett i samråd med Folkehelseinstituttet, og har god kontakt med skolens ledelse. Alle elever og ansatte har fått informasjon via skolen mandag kveld.

- Vi vil i løpet av 16. februar vurdere behovet for utvidet karantenesetting, men det vil vi komme tilbake til i løpet av tirsdagen, sier Grepp.

Anbefaler 2. klassinger å teste seg tirsdag

Kommuneoverlegen understreker at man i slike situasjoner nå jobber systematisk med testing, isolasjon, smittesporing og karantenesetting i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger om utvidet TISK-strategi. I praksis betyr det blant annet at man anbefaler alle som settes i karantene, å teste seg ved starten av karantenen og ved slutten av karantenen.

- Vi anbefaler nå alle i 2. klasse på Røyken videregående skole å teste seg tirsdag 16/2, sier kommuneoverlegen.

Her kan du bestille time digitalt til testing.

Smitteoppsporing i gang

Smittesporingsarbeidet er i gang. Skolen har tett kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

- Vi vil gjennom morgendagen vurdere behovet for utvidet karantene og testing av flere elever. Dette vil vi komme tilbake til i løpet av morgendagen, sier Grepp

Har du spørsmål om karantene, testing eller smitte, kan du ringe koronatelefonen 66 71 59 99. Spør etter tolk om du trenger informasjon på andre språk/ if you need a translator, please let the corona helpline know.

Smitte og karantene

Karantenen gjelder alle elever og ansatte som har vært i kontakt med en Covid-19-smittet person. Ansatte og elever er satt i karantene for å begrense videre smitte. Det er viktig at alle overholder karantenen og tester seg.

De som er i karantene skal ikke være sammen med andre enn dem de bor sammen med. Karantene gjelder også om man blir testet og får negativt svar før dag 8 av karantene.

De som har fått påvist Covid-19 skal fullføre sin karantene.

Mulige symptomer på Covid-19

Symptomer på Covid-19 kan være hoste, feber, tungpusthet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Magesmerter kan også forekomme. Særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Testing og timebestilling

Alle som er satt i karantene på grunn av mutert variant av koronaviruset, bør teste seg.
Det er viktig at samtlige elever, foreldre og ansatte følger med, og tar kontakt for å bestille time til testing dersom dere opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon.

Lurer du på om du eller ditt barn kan være smittet med Covid-19?

Her kan du bestille time digitalt til testing.

Dersom du ikke har BankID, eller ikke er hjemmehørende i Asker, kan du ringe koronatelefonen på telefon 66 71 59 99 for å bestille time. Telefonen er bemannet fra kl. 08:30-15:30 mandag til fredag, og kl. 09:00-15:00 i helger.

Les mer om testing og timebestilling på kommunens nettsider.

Husk at ingen skal møte på skolen når de er syke.

Informasjon på ulike språk/information in various languages

Local information about Covid-19 in various languages.

Informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk

Ta kontakt med skolen om du har spørsmål.

Les mer på våre koronasider. Du kan også lese mer på HelseNorge.no, eller ringe Folkehelseinstituttets informasjonstelefon for publikum: 815 55 015.