18. januar: Status fra møte i kriseledelsen

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 1072 positivt testede innbyggere siden mars. Kommunen fikk et nytt koronadødsfall på lørdag. Siden starten av pandemien har det vært totalt 14 koronadødsfall i Asker. Til sammen seks personer er innlagt på sykehus, noe som er det høyeste antallet samtidig innlagte siden pandemien brøt ut i mars.

Kommunen kan i tråd med Covid-19-forskriften føre tilsyn med at virksomheter som blant annet serveringssteder, frisør- og hudpleietjenester, svømmehaller, treningssentre, bingohaller, fysioterapeuter og psykologer driver smittevernfaglig forsvarlig. I tillegg kan kommunen i tråd med lokal forskrift føre tilsyn med butikker og lignende.

Asker kommune har så langt i pandemien gjennomført totalt ca. 500 tilsyn etter en målrettet og prioritert vurdering, og det er avdekket få avvik. Tilsyn skjer som uanmeldte kontroller, og hensikten er å verifisere at virksomheter driver smittevernfaglig forsvarlig. I tillegg kommer øvrige tilsyn gjennomført av kommunens medarbeidere, slik som for eksempel tilsynsvakter i idrettshaller o.l.

Asker kommune planlegger å øke antallet målrettede tilsyn og smittevernkontroller fremover.

Beslutninger

Det ble ikke fattet beslutninger i møtet.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på gult beredskapsnivå.