18. november: Ansatt med påvist Covid-19-smitte ved Borgen skole

En ansatt på Borgen skole har testet positivt for Covid-19. Kommuneoverlegen har vurdert situasjonen og det er ikke behov for å sette andre ansatte eller elever i karantene.

Kommuneoverlegen vurderer at elever og ansatte kan møte på skolen som normalt.
Skolen har tett samarbeid med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

Mulige symptomer på Covid-19

– Det er viktig at elever og ansatte følger med og tar kontakt for å bestille time til testing dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon, sier kommuneoverlege Meera Grepp.

Bestill time for testing ved symptomer

Ifølge FHI er de vanligste symptomene på Covid-19 også vanlige ved andre luftveisinfeksjoner som forkjølelse og influensa. Mange får hoste og/eller feber. I tillegg er det vanlig med nedsatt smak- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Etter hvert utvikler noen tungpustethet. Ved mindre alvorlig sykdom kan symptomene også minne om allergi. Barn kan ha sår hals.

Kommuneoverlegen gjør også oppmerksom på at særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Ansatt ved Daleløkken bofelleskap smittet

En ansatt ved Daleløkken bofelleskap har idag fått påvist Covid-19. Vedkommende er satt i isolasjonskarantene. Kommuneoverlegen i Asker har igangsatt smittesporing. Nærkontakter er satt i karantene og testes. 1 ansatt er satt i hjemmekarantene.

Beboerne følges opp systematisk på utvikling av symptomer eller endringer i helsetilstand.
Ledelsen ved bofellesskapet følger anbefalinger fra kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet for å begrense koronautbruddet. Nødvendige smitteverntiltak er iverksatt. Alle ansatte med det minste tegn til luftveissymptomer blir bedt om å holde seg hjemme.