18. september: En smittet i Furuly barnehage

Ett barn i Furuly private barnehage i Asker har testet positivt for Covid-19. Alle barn og ansatte settes i hjemmekarantene.

– Vi har gode rutiner for å håndtere smitte, uansett om det skjer i kommunale eller private barnehager. Kommunen har tett dialog med styrer i Furuly barnehage og følger situasjonen tett, sier kommuneoverlege i Asker, Meera Grepp.

Det er ett barn som har testet positivt for Covid-19. Furuly er en liten barnehage med 30 barn, og barnehagen fungerer som én kohort.

– Vi har derfor besluttet at samtlige barn og ansatte skal være i ti dagers karantene. Karantenen gjelder til og med lørdag 26. september, sier Grepp.  

Smitteoppsporingen er i gang. Alle foresatte og ansatte ved barnehagen samt andre nærkontakter til det aktuelle barnet vil bli fulgt opp i tråd med råd og retningslinjer fra nasjonale helsemyndigheter.

– Vi er i gang med å kontakte foresatte og ansatte for å gi nødvendig informasjon, sier Grepp.

Kommuneoverlegen minner om at det er viktig at foresatte følger med og tar kontakt med koronatelefonen dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon de nærmeste dagene. Hun gjør også oppmerksom på at særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

– De vanligste symptomene på Covid-19 er hoste og/eller feber. I tillegg er det vanlig med nedsatt smak- og luktesans, sår hals, hodepine, slapphet og muskelverk. Etter hvert utvikler noen tungpustethet. Ved mindre alvorlig sykdom kan symptomene også minne om allergi, sier Grepp.  

Kommuneoverlegen ønsker å minne om viktigheten av å overholde de generelle smittevernreglene, men sier samtidig at smitte kan oppstå hvor som helst.

- Hvem som helst kan bli smittet med korona, og det er viktig at vi støtter hverandre gjennom pandemien. Mange er kanskje lei av å høre om smittevernreglene, men de økende smittetallene vi nå ser, viser viktigheten av at vi følger anbefalinger og fortsetter å ta situasjonen på alvor, sier Grepp.