19. mai: Status fra kriseledelsen

Referat fra møte i kriseledelsen onsdag 19. mai 2021.

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har så langt under pandemien hatt totalt 2 377 påvist smittede innbyggere. De siste sju dagene er det registrert 21 nye smittetilfeller og 1 913 personer er testet ved koronaklinikken.

Asker kommune utarbeider ukentlige rapporter med statistikk og vurderinger knyttet til covid-19-situasjonen.

Hovedpunkter i rapporten for uke 19:

  • I Asker kommune ble det meldt 63 nye tilfeller av covid-19 i uke 18 og 19, noe som er 3 færre tilfeller enn i uke 17 og 18 (66).
  • Av påviste tilfeller i uke 18 og 19 har 86 prosent kjent smittested og 14 prosent ukjent smittested.
  • I uke 19 har 2 117 personer i Asker testet seg for covid-19, noe som er ca. 260 flere personer enn uken før.
  • Andel personer som har testet seg i uke 19 og som fikk påvist covid-19 var 1,2 prosent, noe som er en nedgang fra 2,3 prosent uken før.
  • Det er gjennomført 3 516 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, noe som er ca. 550 flere enn i uke 17 og 18 (2971).
  • Det er 28 426 personer i Asker som har fått første vaksinedose, og av disse er 10 739 personer fullvaksinert med to doser.
  • Asker kommune vurderes å være på risikonivå 3, med stor sannsynlighet for utvikling til nivå 2 i løpet av noen uker.

Beredskapsnivå

 Asker kommune er på risikonivå 3.