19. februar: Status fra kriseledelsen

Status for smittesituasjon og informasjon om gradvis åpning av Asker-samfunnet ble behandlet i kriseledelsen 19. februar.

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 1239 påvist smittede innbyggere. De siste sju dagene er det registrert 35 nye smittetilfeller og 2163 personer har blitt testet.

Mer enn 29 500 personer har så langt registrert seg for å stå i vaksinasjonskø.

Gradvis gjenåpning av samfunnet

Regjeringen besluttet 16. februar å avvikle ringsystemet med virkning fra 18. februar.

Som en følge av endringene i den nasjonale covid-19-forskriften, behandlet formannskapet 17. februar sak om nasjonale og lokale smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte. Formannskapets vedtak innebærer en gradvis gjenåpning av samfunnet fra 18. februar, der tidligere smittevernregler i stor grad er erstattet av sterke anbefalinger.

Innenfor idretts- og kulturområdet er barn og unge under 20 år fortsatt prioritert, og kan trene og delta på aktiviteter inne og ute. Voksne anbefales å ikke drive organisert idrett eller aktivitet innendørs, men å trene med avstand utendørs.

Alle arrangementer og private sammenkomster bør utsettes eller avlyses inntil videre. Det vises til kommunens nettsider for en samlet oversikt over nasjonale regler og nasjonale og kommunale anbefalinger.

Hele Asker-samfunnet må bidra i arbeidet med å begrense smittespredningen, og kommunen har god dialog med ulike aktører i lokalsamfunnet.

Asker kommune har i dag sendt brev til viktige samarbeidspartnere som Asker Næringsforening, Asker Idrettsråd og Asker Kulturråd om betydningen av felles innsats om smitteverntiltakene slik at vi unngår ny nedstengning og gjenåpningen kan fortsette.

Her kan du lese brevene som har blitt sendt ut til foreningene:

Beredskapsnivå

Asker kommune er på gult beredskapsnivå.