19. juni: Status kriseledelsen

Det ble fattet følgende beslutninger i kriseledelsen fredag 19. juni.

Status smittesituasjonen

  • Utviklingen i smittesituasjonen i Asker vurderes fortsatt som stabil. Kommunen har per i dag 202 påvist smittede innbyggere. Testnivået er noe økende, og kommunen har den siste uken testet gjennomsnittlig 90 personer daglig på koronaklinikken.
  • Nasjonale myndigheter har bedt kommunene starte arbeidet med å planlegge for massevaksinering av befolkningen når en vaksine er ferdig utvikling. Per i dag antas det at en vaksine først vil foreligge i 2021.
  • Asker kommune har nedsatt en arbeidsgruppe under ledelse av kommuneoverlegen som skal utarbeide planer for massevaksinering av innbyggerne. Arbeidet er omfattende, vil gå over lang tid og kreve mye ressurser. Kommunen vil i planleggingsarbeidet bygge videre på erfaringer fra den omfattende vaksineringen som ble gjort i 2009 knyttet til utbruddet av svineinfluensa. Det legges til grunn at personer i risikogruppene vil prioriteres først i forbindelse med vaksinering mot koronavirus.