19. november: Ansatt på Bråset bo- og omsorgssenter og ansatt i Hjemmetjenesten med påvist Covid-19

En ansatt ved Bråset bo- og omsorgssenter og en ansatt i Hjemmetjenesten har fått påvist Covid-19. Begge er satt i isolasjonskarantene.

En ansatt ved Bråset bo- og omsorgssenter har fått påvist Covid-19. Den ansatte er satt i isolasjonskarantene.

Kommuneoverlegen i Asker har igangsatt smittesporing. Tre ansatte og tre beboere er definert som nærkontakter og er satt i karantene. Alle beboere på berørt avdeling ved Bråset testes. Beboerne følges opp systematisk på utvikling av symptomer eller endringer i helsetilstand.

I samråd med kommuneoverlegen i Asker opprettholdes midlertidig besøksstans på avdelingen til og med 25. november.   

Også påvist Covid-19 hos ansatt i Hjemmetjenesten

En ansatt i Hjemmetjenesten har i dag fått påvist Covid-19. Vedkommende er nå satt i isolasjonskarantene.

Kommuneoverlegen i Asker har igangsatt smittesporing. Nærkontakter er satt i karantene og testes. Tre brukere og én ansatt er satt i karantene. Brukerne følges opp systematisk på utvikling av symptomer eller endringer i helsetilstand.

- Vi følger anbefalinger fra kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet for å begrense koronautbruddet. Nødvendige smitteverntiltak er iverksatt. Alle ansatte med det minste tegn til luftveissymptomer blir bedt om å holde seg hjemme, sier virksomhetsleder Vigdis Vagle.

Hun legger til at Hjemmetjenesten i Asker har iverksatt strenge rutiner under opphold i våre kontorlokaler. Dette gjør at få ansatte har vært i nærkontakt med den smittede, noe som gjør at et lite antall personer er satt i karantene.

I tillegg har ett barn til fått påvist Covid-19 ved Nedre Bleiker barnehus. Ingen flere settes i karantene, da vedkommende allerede var i karantene.