19. oktober: Status fra kriseledelsen

Kriseledelsen hadde en kort gjennomgang av status på situasjonen. Smittesituasjonen i Asker vurderes som oversiktlig og stabil, og kommunen har fortsatt et relativt lavt smittetrykk.

Det ble gitt en kort orientering om status for følgende temaer:

  • smittesituasjonen
  • smitteverntiltak for å redusere konsekvenser for bemanningen av samfunnskritiske funksjoner
  • tiltak for å bistå og veilede befolkningen til å overholde råd fra Folkehelseinstituttet
  • omlegging av virksomhet og kontinuitetsplanlegging for å øke kapasiteten for samfunnskritiske funksjoner
  • risikoanalyse og planarbeid på mellomlag og lang sikt
  • personellsituasjonen
  • samarbeid med andre beredskapsaktører
  • samarbeid med frivilligheten
  • kommunikasjon eksternt og internt

Situasjonen følges tett, og tiltakene som ble vedtatt den 14/10 vil bli vurdert på nytt den 28. oktober.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på grønt beredskapsnivå.