Psykisk helse og rustjenester

Vi er opptatt av å ivareta alle som har behov for våre tjenester, og vi prioriterer de som er mest sårbare.

Vi vet at for noen kan situasjonen med korona føre til økt angst, depresjon og ensomhet.

Dersom du opplever å ha det vanskelig, kan du finne nyttig informasjon om psykisk helse på følgende nettsteder:

I Asker kommune har vi kurs og samtaletilbud tilgjengelig for innbyggere som opplever lettere psykiske- helse og eller gryende rusproblemer. Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege.

Kontaktinformasjon

Mestringstilbud psykisk helse og rus (Rask psykisk helsehjelp): 476 88 239

Telefontid: Mandag og tirsdag kl. 12:30 til 14:00.

Onsdag og torsdag kl. 09:00-10:30.

Les mer her om våre kurs, samtale- og behandlingstilbud. 

De vanlige kursene er avlyst på grunn av koronasituasjonen, men vi har satt opp en digital kursrekke som du kan delta på via video (Zoom).

Vi har også en døgnåpen veieldningstelefon hvor innbyggere kan ta kontakt for å få mer informasjon eller bli loset til videre hjelp

• Døgnåpen veiledningstelefon: telefon 919 10 500

Denne er tilgjengelig hele døgnet og hele uken.

Covid 19- tiltak

Vi følger de overordnende anbefalingene og retningslinjene fra Folkehelseinstituttet, og samarbeider med kommuneoverlege fortløpende når det gjelder smitteverntiltak slik at vi ivaretar våre brukere på en god måte.Det innebærer i perioder med høyt smittetrykk at deler av kurs og gruppetiltak foregår digitalt.

På våre aktivitetstilbud og møteplasser kan det være begrenset oppmøte og påmelding på gruppetilbud som vanligvis er åpne.

Følg gjerne våre facebook-sider for oppdatert informasjon om det enkelte tilbud.

Det kan også bli aktuelt at individuelle samtaler gjennomføres ute, digitalt eller over telefon etter avtale med innbygger.

Vi har god dialog med spesialisthelsetjenesten, og vi vurderer fortløpende behovet for endringer i våre tjenester.