21. mai: Status fra kriseledelsen

Referat fra møte i kriseledelsen fredag 21. mai 2021.

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har så langt under pandemien hatt totalt 2 386 påvist smittede innbyggere. De siste sju dagene er det registrert 17 nye smittetilfeller og 1 966 personer er testet ved koronaklinikken.

Asker kommune har den siste tiden hatt lavere forekomst av smitte. I tillegg har regjeringen i dag varslet andre trinn i den nasjonale gjenåpningsplanen fra torsdag 27. mai.

Som et ledd i den trinnvise lokale gjenåpningen i Asker er formannskapet innkalt til ekstraordinært møte tirsdag 25. mai for å vedta ny lokal forskrift for Asker kommune. Saken offentliggjøres først samme ettermiddag, i forkant av formannskapsmøtet.

Status for vaksinering

Asker kommune har så langt satt totalt 43 224 vaksinedoser, hvorav 29 672 personer er vaksinert med én vaksinedose og 13 552 personer er vaksinert med to doser.

Regjeringen besluttet 19. mai en sterkere geografisk omfordeling av vaksiner i Norge. 24 kommuner som har hatt høyt smittetrykk over tid vil få om lag 60 prosent større andel førstedoser enn de opprinnelig skulle ha fått, frem til alle innbyggere over 18 år har fått tilbud om vaksine.

Omfordelingen forventes å kunne starte i uke 23.

Asker er blant de kommunene som i juni og juli vil få en større andel vaksinedoser. Asker kommune vurderer å ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne sette omkring 10 000 vaksinedoser per uke ved maksimal utnyttelse av kapasiteten ved vaksinasjonsklinikkene. Kommunen avventer nærmere informasjon fra Folkehelseinstituttet om tidspunkt for fordeling av vaksinedoser fremover.

Beredskapsnivå

 Asker kommune er på risikonivå 3.