21. oktober: Status fra kriseledelsen

Onsdag 21. oktober hadde kriseledelsen i Asker kommune sitt faste statusmøte.

Kriseledelsen følger situasjonen nøye. Smittesituasjonen i Asker er fortsatt oversiktlig, da det er relativt god kontroll på hvor smitten oppstår. Nye tiltak vil hele tiden vurderes i forhold til den gjeldende smitteutviklingen i samfunnet.

Kriseledelsen har tidligere i høst igangsatt en ekstern evaluering av kommunens krisehåndtering. Evalueringen gjennomføres av PWC, som ga en foreløpig statusrapport på arbeidet i tråd med den planlagte prosessen. En sluttrapport er klar i løpet av første kvartal 2021.   

Asker kommune er på grønt beredskapsnivå.