23. november: Påvist smitte ved to virksomheter i Asker

En ansatt ved Solgården bo- og omsorgssenter har fått påvist Covid-19, og er satt i hjemmeisolasjon. Kommuneoverlegen har satt 4 beboere i hjemmekarantene til og med 30. november.

De som er satt i karantene skal testes hver 3. dag i karantenetiden. Kommuneoverlegen anbefaler ikke besøk ved nevnte avdeling i karantenetiden. Dagaktivitetstilbudet ved Solgården vil også være stengt inntil videre.

Smitte i et bofellesskap

En person i et bofellesskap for personer med sammensatte behov i Asker har fått påvist Covid-19, og fire nærkontakter er av kommuneoverlegen satt i karantene til og med 30. november.

Virksomhetene følger anbefalinger fra kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet for å begrense koronautbruddet. Nødvendige smitteverntiltak er iverksatt. Alle ansatte med det minste tegn til luftveissymptomer blir bedt om å holde seg hjemme. 

- Smittesporingsteamet jobber kontinuerlig med smittesporing, har godt samarbeid med de ulike virksomhetene med å kartlegge nærkontaktene til de smittede og setter så raskt som mulig nærkontakter i hjemmekarantene, sier kommuneoverlege Meera Grepp i Asker kommune.